Bota al contingut principal

L’eurodiputat de Compromís, Jordi Sebastià, després de mantindre una reunió amb altres representants dels grups de l’Eurocàmera, ha signat dues cartes dirigides al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i al Consell General del Poder Judicial demanant l’aplicació immediata de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) contra la Llei Hipotecària de l’estat espanyol.

 

En la carta dirigida a Rajoy s’assegura que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 17 de juliol de 2014, ha establert que el procediment d’execució hipotecària recollit en la Llei d’enjudiciament civil, és contrari a la Directiva Europea sobre les clàusules abusives en els contractes amb els consumidors.

 

La sentència estableix que, així mateix, el citat procediment vulnera l’article 47 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, ja que conculca els drets processals dels deutors hipotecaris al desprotegir-los enfront de la posició dels creditors, la banca, afectant al seu dret fonamental a la tutela judicial efectiva en el marc d’un judici just amb totes les garanties.

 

“El contingut d’aquesta sentència és d’obligat compliment per als Estats membres d’acord amb la legislació comunitària, per la qual cosa exigim al seu Govern que actue amb urgència perquè es produisca la correcció legislativa immediata d’aquesta conculcació dels drets fonamentals dels ciutadans”.

 

Amb esta missiva signada per Sebastià i altres eurodiputats es reclama al Govern espanyol que prenga les mesures necessàries per assegurar l’adequació immediata de tots els procediments d’execució hipotecària en curs al Dret europeu tal com ha estat interpretat en aquesta rellevant sentència del TJUE. “Alhora, el Govern ha d’adoptar les iniciatives urgents que siguen procedents per adaptar la legislació espanyola a les determinacions i continguts de l’esmentada sentència, de manera que en cap cas seguisquen produint situacions contràries a Dret”.

 

Així mateix en la carta dirigida al Consell General del Poder Judicial es reclama que “per a garantir l’aplicació d’aquests preceptes exigim a l’òrgan de govern dels jutges que elabore un document informatiu sobre els continguts i repercussions d’aquesta sentència, que difonga immediatament entre les autoritats judicials de l’Estat i efectue un seguiment de la jurisprudència emanada dels tribunals espanyols després de la publicació d’aquesta sentència”.

 

Segons ha assenyalat Sebastià “estem davant d’una sentència històrica que va en la línia del nostre posicionament de què s’han de rescatar a les persones i no als bancs, com  han vingut realitzant els governs espanyols en els darrers anys, per això reclamem que, amb urgència, s’articulen tots els mecanismes per a la seua aplicació”.