Bota al contingut principal

El diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha tornat a preguntar, com ja ho va fer en 2013, sobre l’ús que està donant el govern al Fons de Reserva de la Seguretat Social per a comprar deute públic i que no reposa, alguna cosa que, en opinió de Baldoví, “genera molt de nerviosisme i incertesa entre els pensionistes, perquè s’assabenten per la premsa que el govern juga a ser broker amb els fons que deurien garantir el pagament de les pensions”.

Baldoví ha recordat que la disminució i no reposició dels diners pertanyents al Fons de Reserva de la Seguretat Social “és més que preocupant. En dos anys, l’Estat ha gastat 24.651 milions d’euros d’aquest fons i des de 2012, ha disminuït la reserva en un 40% aproximadament”.

Segons recorda el parlamentari de Compromís, “les dades demostren com ha disminuït eixa reserva de les pensions, que l’any 2011 comptava amb 66.815 milions d’euros, en 2012 amb 63.008 milions i en l’actualitat disposa de 48.732 milions. Aquest tema és de cabdal importància, ja que eixe fons garanteix el cobrament de pensions als nostres majors i la seua disminució i la falta d’explicacions del Govern creen una justificada alarma social”.

De fet, amb data 16 de gener de 2013, Compromís va preguntar en el Congrés dels Diputats sobre la compra de deute públic que estava efectuant l’Estat amb els diners del Fons de Reserva de la Seguretat Social, una compra que estava sent molt major des de 2011 a 2013 que en altres anys i que va cridar l’atenció a la premsa econòmica internacional.

Baldoví ha recordat que el Govern “ens va contestar amb una resposta molt tècnica, però de la qual es poden extraure conclusions molt clares: El Govern juga a ser un broker amb els diners dels pensionistes i es dedica a comprar deute públic. Llegida la resposta que ens va donar en el seu moment l’Executiu, sembla que és un negoci redó i que dóna molta rendibilitat per al Fondo de Reserva de la Seguretat Social el comprar deute públic, però les dades semblen demostrar tot el contrari, ja que el fons s’ha disminuït en un 40% i els diners que ix no es reposa, no torna al fons per a garantir la tranquil•litat dels nostres pensionistes”.

Per tot això, Baldoví ha tornat a preguntar si el Govern considera “que és una gran maniobra financera i un èxit de la gestió que haja disminuït en un 40% respecte a 2011 el Fondo de Reserva de la Seguretat Social”. De la mateixa manera, el diputat de Compromís també pregunta a l’executiu de Rajoy si pot assegurar als pensionistes de tot l’Estat “que poden estar tranquils, encara que l’Administració es dedique a emprar els diners del fons de la pensions per a comprar deute públic”.

També Baldoví requereix al govern saber si es va a reposar els diners del fons per a garantir les pensions.