Bota al contingut principal

 

  • Ferri: ”Bonig ha de respondre perquè no es permet auditar l’empresa de l’IVHSA Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L.”

 

El portaveu adjunt del grup parlamentari Compromís, Fran Ferri, ha denunciat hui que la manca d’informació financera sobre l’empresa Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L impedeix, segons la Intervenció General de la Generalitat, avaluar l’impacte sobre els comptes de  l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (antic IVHSA).

 

Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L, amb un 51% de participació pública, és una de les empreses mixtes promotores d’operacions immobiliàries creades en 2004 pel llavors conseller de Territori i Habitatge, Rafael Blasco i l’única que actualment continua existint amb una majoria accionarial pública. Com a tal, segons la Llei d’Hisenda Pública Valenciana, es troba subjecta a les obligacions de control i auditoria de la Intervenció General.

 

El diputat de Compromís ha denunciat que en els últims dos exercicis (2012 i 2013) el Compte General no compta amb els informes d’auditoria d’aquesta societat. En l’informe de l’exercici 2012 –amb data de juliol de 2013- l’empresa auditora Audit Iberica, S.A fa constar la impossibilitat de recavar la informació necessària: “Amb data 13 de maig de 2013 es remet burofax a l’entitat a auditar comunicant el nostre nomenament com empresa auditora col·laboradora de la intervenció, i en el qual sol·licitem la relació de documentació a preparar, sense que a data actual se’ns haja facilitat documentació alguna”. Sobre l’exercici 2013 el Compte General facilita un document amb el següent missatge: “A data actual no s’ha emés l’informe corresponent a aquesta entitat”.

 

Per a al diputat de Compromís “la consellera Bonig ha d’explicar perquè una empresa que es troba davall la seua responsabilitat i que té el domicili social en la seu de l’IVHSA, fa dos anys que no està sotmesa al control de la Intervenció General, tal i com marca la llei. Estem davant d’un nou cas d’opacitat i descontrol en la gestió del Partit Popular que genera dubtes sobre els comptes de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient”.

“Exigim explicacions i transparència. Estem parlant d’una empresa creada per Rafael Blasco en el context de la bombolla immobiliària i la corrupció urbanística i sobre la qual la consellera Bonig no és capaç ara de remetre comptes a la Intervenció General. Els valencians i valencianes continuem pagant la hipoteca d’un model fracassat i ni tan sols podem conèixer la grandària dels forats que ens deixa el PP”, ha conclòs Ferri.