Bota al contingut principal

Compromís vol que el subsidi per desocupació siga, almenys, del 80% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) -actualment, uns 426 euros- encara que el contracte que dóna dret a cobrar aquesta ajuda sigui per una feina a temps parcial.
Així ho recull el diputat valencià Joan Baldoví en una proposició no de llei que serà debatuda en la Comissió d’Ocupació del Congrés.

En aquest text recorda que l’objectiu del subsidi per desocupació és “garantir un mínim suport a les famílies, evitant així l’exclusió social”, per la qual cosa segons la seva opinió és “raonable establir unes quanties mínimes que permetin complir aquests fins”.

Una premissa que no compleix la xifra actual, que es redueix a només 200 euros en el cas dels aturats l’últim contracte va ser a temps parcial, un cas en què la quantia general es redueix pràcticament a la meitat. I és que l’IPREM se situa actualment en 532,51 euros al mes i el subsidi equival al 80% d’aquest valor (actualment 426 euros), una xifra “minsa” per “subsistir mensualment”.

“I això sense atendre si aquesta quantia ha de ser el suport únic de famílies amb dos a més membres al seu càrrec una vegada transcorreguts els sis primers mesos, si s’escau”, afegeix Baldoví.

Per això, el representant de Compromís demana a l’Executiu que promoga un límit mínim en el subsidi per desocupació que equivalga al 80% de l’IPREM, i que eleve aquesta xifra mínima en funció de les càrregues familiars de cada sol·licitant.