Bota al contingut principal

El Consell General de Compromís ha aprovat este matí al Paranimf de la Universitat Politècnica de València per unanimitat el programa electoral per a les properes eleccions a Les Corts Valencianes i el programa marc per a les eleccions locals.

El programa electoral de Compromís ha sigut el fruit de combinar el treball i les propostes realitzades per la coalició a Les Corts Valencianes durant la passada legislatura i les aportacions col·lectives de molts centenars de persones integrades en les comissions sectorials de Compromís.

Segons ha explicat la coordinadora de les Sectorials de Compromís, Maria Josep Ortega “les persones que pertanyen a les distintes sectorials han aportat al programa els seus coneixements, el seu bagatge professional, la seua experiència, la seua sensibilitat i, sobretot, el seu desig de col·laborar en l’elaboració d’un programa útil per a col·locar el nostre territori on li pertoca estar, al mapa mundial dels pobles que destaquen per la seua pràctica de la igualtat i per la projecció externa dels valors de la democràcia i el progrés”.

Compromís ha aprovat hui un programa de govern perquè la seua candidata, Mónica Oltra, el puga dur endavant des de la Presidència de la Generalitat “amb l’objectiu de retornar a la gent la convicció del que realment hem sigut sempre, un poble actiu, emprenedor, responsable, integrador i en pau amb sí mateix. Recuperarem l’orgull del que som, una part de la Mediterrània des de la qual mirem al futur i ens connectem amb el món, i ho farem donant la paraula a les persones, perquè només des de la participació activa podrem ser vertaders propietaris de les nostres vides”.

El programa de Compromís parla dels drets i llibertats individuals, dels drets col·lectius i de solidaritat com instruments per cohesionar la societat, de la protecció i millora de l’espai que ens envolta. I ho fa des de la pluralitat i la transversalitat, per a donar un nou impuls a la democràcia. Amb l’objectiu de formar un govern que treballe per a fomentar la igualtat, la protecció i la llibertat i impulse na nova generació de drets per aconseguir l’emancipació de les persones.

Entre les mesures per què aposta Compromís destaquen aquelles encaminades a combatre l’emergència social i l’emergència democràtica que pateix el territori valencià.

En quant a l’emergència social Compromís proposa una progressiva homogeneïtzació de les polítiques socials al si de la Generalitat Valenciana i dels ajuntaments de la Comunitat, desenvolupant una nova Carta de Drets Fonamentals per a garantir l’educació, sanitat, habitatge, igualtat de gènere, justícia per a totes les persones en un espai comú en el qual es garantisquen tots els drets socials de les persones, sense excepció.

Així s’aposta per legislar per a garantir la qualitat dels serveis social, a partir del reconeixement i l’estricte compliment dels principis dels serveis públics: universalitat, continuïtat, transparència, qualitat, eficàcia econòmica i social, participació i control públic.

En quant a a la lluita contra pobresa, i les mesures per la solidaritat i cooperació Compromís parteix de la premissa de què la crisi econòmica ni pot ni ha de ser una excusa per a deixar de costat les iniciatives per a lluitar contra la pobresa en el nostre territori i en el món, més aviat al contrari. A dia de hui són moltes les persones que no tenen garantides les necessitats més bàsiques per viure dignament. És una qüestió de justícia que els partits polítics treballem per a l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social que eixa situació comporta i en eixe sentit s’inclouen una bateria de mesures com el programa de Tres Menjars Decents al Dia per a menors d’edat, impulsar la defensa de la Renda Garantida com a pas per a assolir l’objectiu de la Renda Bàsica Universal o mesures pal·liatives per a fer front a la pobresa energètica.

El programa de Compromís també introdueix propostes per a afavorir que tota persona tinga un habitatge digne, establint l’obligatorietat dels registres municipals d’habitatges i de solars, i “establirem un sistema de taxes que incentive la seua posada en el mercat, així com una política d’habitatge públic basada en l’aprofitament de l’enorme parc d’habitatges buits”.

En quant a l’emergència democràtica Compromís recull també una bateria de mesures per combatre la corrupció i aconseguir una vertadera regeneració democràtica des d’un govern obert i amb les mans netes. “Ja que una societat forta exigeix uns governants lliures de tota sospita i que posen per davant de tot la voluntat de servei públic a qualsevol interés particular”.

En el seu programa Compromís demana, com a base per al desenvolupament d’una acció de govern justa, solidària i enfocada a les persones, el Concert Econòmic Responsable, que suposa la recaptació i gestió per la Generalitat de tots els tributs que es generen, i negociació posterior amb l’Estat per transferir-li l’excedent per a solidaritat i per compensar els serveis generals que ens presta. El reconeixement del deute històric de l’estat amb la Generalitat, i compensació o quitança amb el nostre deute actual. I l’auditoria pública ciutadana de tota l’activitat econòmica relacionada amb la Generalitat, per a determinar, si escau, la part del deute que siga il·legítim i exigir responsabilitats.

En quant a les mesures de transformació econòmica Compromís aposta per impulsar una economia al servei de les persones i de la societat, amb la creació d’una banca pública del País Valencià a partir de l’IVF, el suport al cooperativisme, el foment de la R+D+i, el foment d’una economia verda, la reindustrialització i la introducció d’una visió estratègica en la política turística valenciana, fixant com a objectiu principal atraure visitants que busquen viure experiències millorant la qualitat de vida al nostre país.

Compromís també impulsarà un Pla d’Ocupació d’Emergència que reactive el mercat laboral en el nostre territori i la Creació de l’Agència Valenciana de l’Emprenedoria. Una reforma fiscal amb l’objectiu de dissenyar i executar una política normativa tributària que ajude a redistribuir els recursos.

En sanitat es parteix des de la premisa que nostre sistema sanitari ha de ser universal, públic, gratuït, equitatiu, de qualitat i adequadament finançat. S’auditaran les concessions administratives sanitàries i estudiarem les vies adequades, que sense cost afegit per a la hisenda pública, en permeten la reversió completa.

En quant a Educació les propostes de Compromís van encaminades a potenciar l’escola pública perquè estiga a l’avantguarda en la lluita contra les desigualtats socials i de gènere.

El programa també recull mesures en favor d’un espai equilibrat i sostenible, apostant per la conservació dels ecosistemes aquàtics i de l’aigua al servei de la qualitat de vida de les persones, primant la seua protecció davant l’especulació, la sobreexplotació i la contaminació.La protecció del sòl, de l’aire i dels paratges naturals davant de la contaminació i els abusos urbanístics. El reciclatge, l’eficiència energètica, l’aposta per les energies renovables i la contribució capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic. L’ordenació del territori a la mida de les persones i la seua connexió natural amb la resta de l’espai europeu. I la protecció i el respecte als animals, com a part de la naturalesa i com a dignificació de la condició humana.