Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís ha presentat en Les Corts una proposició no de llei d’urgència per instar el Consell a abordar una modificació del Programa Valencià de Protecció a la Salut per què arreplegue la universalitat de la atenció sanitària pública

Segons assenyala la diputada de Compromís, Isaura Navarro, “el govern de l’Estat via el Reial Decret Llei 16/2012 va deixar a les persones migrants sense assistència sanitària, prometent al mateix temps la publicació d’un conveni especial amb la Seguretat Social per a tindre accés a la mateixa. Eixe conveni estatal no existeix. La conseqüència va ser tindre a centenars de persones sense atendre”.

Pel que fa a les observacions realitzades pel Comitè Europeu de Drets Socials en les Conclusions publicades al gener de 2014, s’ha considerat que l’actual redacció del Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues prestacions, vulnera el que es disposa per la Carta Social Europea en el seu art. 11, en relació amb l’assistència sanitària de les persones estrangeres en situació administrativa no regularitzada.

Dos anys després de desatenció a les persones immigrants i nombrosos titulars de premsa bastant escandalosos de exigències de pagament en urgències amb perill de mort, la Conselleria de sanitat va fer públic un decret que regulava la signatura de un conveni previ pagament d’una quantitat molt elevada i aprova el “Programa valencià de Protecció a la salut”. Segons les dades oficials, en un any s’han apuntat 3.500 persones, front a les 78.000 targetes SIP que es retiraren.

Per a Navarro “aquestes xifres demostren que la informació no ha arribat suficientment a les persones afectades i que les mesures preses no son les adequades. De fet, ODUSALUD ha denunciat en el seu darrer informe que com a conseqüència de la situació exposada n´hi ha menors que no estan rebent atenció mèdica segurament perquè els seus pares i mares desconeixen que no estan exclosos”.

“Dintre del marc d’actuació d’un nou govern que aspire a rescatar persones i recuperar les polítiques de atenció i benestar, és urgent i imprescindible abordar una modificació del Programa valencià de Protecció a la salut per a recuperar la universalitat de la sanitat i garantir que totes les persones estiguin assabentades dels seus drets a eixa atenció sanitària, sense exclusions, sense errades ni malentesos”, ha assegurat la parlamentària de Compromís.

En concret amb esta iniciativa presentada per Compromís s’insta el Consell a més de la modificació del Programa Valencià de Protecció a la Salut per què arreplegue la universalitat de la atenció sanitària pública, la simplificació dels tràmits burocràtics, eliminar la limitació temporal i garantir l’atenció mèdica integral a qualsevol persona.

Així mateix s’insta a realitzar una campanya informativa per què les persones migrants coneguen el nou “Programa Valencià de Protecció a la Salut” i implicar en dita campanya a les ONG’s que treballen en l’àmbit de la immigració i a l’entitat ODUSALUD. Així com enviar a les persones a què es va retirar la targeta SIP informació de la recuperació de la atenció sanitària.