Anar directament a les notícies

Compromís proposa obrir el debat sobre una nova llei de coordinació de les policies locals

Publicat el en General

Garcia: “Apostem per una policia moderna, de proximitat i adaptada als nous reptes del segle XXI”

El diputat de Compromís, Paco Garcia, ha posat hui de manifest que “la legislació que regula el funcionament dels cossos de policia local a la Comunitat Valenciana ja ha superat els 16 anys de vigència des que la Llei 6/1999 fou acordada per un ampli consens al parlament valencià. És una normativa que necessita revisió per adaptar-la als nous temps i a la realitat professional dels milers de policies que presten els seus serveis al llarg i ample de la geografia valenciana”.

Des de Compromís es pretén donar una cobertura integral de seguretat en tots i cadascun dels municipis valencians, tant si es tracta de grans ciutats com del més menut dels pobles o aldea. Tots els ciutadans tenen dret a rebre un servei professional, públic i amb totes les garanties.

Amb aquestes premisses, el grup Parlamentari de Compromís, a través del seu Síndic, Fran Ferri i el diputat autonòmic, Paco Garcia, han presentat una Proposició No de Llei amb la finalitat d’establir una Comissió Especial per a l’estudi, debat i posterior redacció de una nova Llei de Coordinació de Policies Locals a la Comunitat Valenciana.

Aquesta comissió estaria integrada per un representant de cada grup parlamentari de les Corts i podrà estar assistida per experts i professionals en la matèria, així com per agents polítics i socials. Podent incorporar els documents, informes tècnics i jurídics que siguen necessaris per a la formulació d’un nou text que done pas a la redacció d’una nova llei que regule el funcionament i coordinació d’aquest cos en l’àmbit de la Comunitat.

Segons el diputat autonòmic de Compromís, Paco Garcia, “comptem amb grans professionals de la Seguretat, que necessiten un nou marc legislatiu i normatiu adaptat als nous reptes del segle XXI i necessitats de la ciutadania. Apostem per una policia local moderna, de proximitat i que compte amb una regulació jurídica que dignifique i pose en valor la seguretat pública com un dret de tots els ciutadans”.

Per això, es planteja obrir un debat per un període de 6 mesos perquè tots i cadascun dels actors polítics, socials i professionals puguen aportar les propostes i suggeriments per poder elaborar una nova llei que done una resposta conjunta a les demandes dels policies com a la del poble valencià.