Bota al contingut principal

Graciela Ferrer: “Una política de l’aigua responsable i amb trellat, que se n’ocupe de reduir la nostra vulnerabilitat socio-econòmica i ambiental front el canvi climàtic, és fonamental per garantir el benestar de les persones”

El grup parlamentari Compromís ha presentat en Les Corts una proposta de creació d’una Comissió Especial per a l’estudi de la gestió de l’aigua de la Comunitat Valenciana i possibles alternatives d’actuació davant els efectes del canvi climàtic.

Segons ha assenyalat la diputada de Compromís, Graciela Ferrer, “els efectes del canvi climàtic sobre els recursos hídrics a la Península Ibèrica ja són una realitat, i el País Valencià és especialment vulnerable a l’agreujament de les sequeres i les avingudes. En aquest context, una gestió adequada de l’aigua, dels usos de l’aigua i dels nostres ecosistemes aquàtics és fonamental per millorar la nostra adaptació als canvis de temperatures i precipitacions que els estudis científics preveuen per les properes dècades al nostre territori. Cal recordar també que l’aigua i els ecosistemes que la contenen són bens públics, que conformen un patrimoni del conjunt de la societat que s’ha de conservar i utilitzar amb cura”.

Una política de l’aigua responsable i amb trellat, que se n’ocupe de reduir la nostra vulnerabilitat socio-econòmica i ambiental front el canvi climàtic, és fonamental per garantir el benestar de les persones, no sols d’aquesta generació, sinó també de les futures. Per aquesta raó hem proposat la creació d’una Comissió Especial d’estudi de la gestió de l’aigua de la Comunitat Valenciana davant els efectes del canvi climàtic, perquè pensem que el debat sobre cóm gestionem l’aigua ha de ser un debat seriós, honest, informat i transparent. Un debat allunyat de la demagògia i l’opacitat que ha caracteritzat els 20 anys de governs populars en la Generalitat. Uns governs llur activitat s’ha saldat amb un deteriorament generalitzat de les masses d’aigua i del nostre territori, un medi rural debilitat i un endeutament públic insostenible”.

Per a Compromís en esta comissió s’hauria d’abordar la caracterització de l’estat dels ecosistemes, dels recursos hídrics disponibles i dels principals usos (domèstics, industrials, agrícoles, turístics, etc.) davant els efectes del canvi climàtic en les properes dècades, per tal d’identificar possibles alternatives d’actuació amb l’objectiu de reduir la nostra vulnerabilitat social, econòmica i ambiental.

La Comissió podrà acordar la compareixença de representants de l’Administració i del Consell, així com d’experts en aquesta matèria. De la mateixa manera, per al millor desenvolupament de la seua comesa, es permetrà la incorporació d’especialistes en la matèria a l’efecte d’assessorament i sol·licitar informes i documentació a la Generalitat i a altres organismes.

La Comissió, en el termini màxim de huit mesos, elaborarà un dictamen que, després de l’aprovació, serà elevat al Ple de les Corts per al seu debat i votació.