Bota al contingut principal
  • La iniciativa contempla crear un programa que alleuge el patiment final de malalts terminals i els seus familiars

La diputada Mireia Mollà registrarà aquesta setmana davant les Corts una proposta no de llei per a la mort digna encaminada a millorar els últims moments dels malalts terminals i els seus familiars. La iniciativa té com a eix central l’establiment d’un model d’assistència multidisciplinària de cures pal·liatives i una cartera de serveis comuns d’aquells professionals implicats en l’atenció de malalts terminals en tota la xarxa sanitària valenciana.

La proposta contempla l’elaboració d’un cens de recursos i serveis que en l’actualitat existeixen en la xarxa sanitària valenciana, ressaltant què tipus de professionals exerceixen les cures pal·liatives actualment i quin és la seua formació. L’objecte és crear un programa en el qual consten clarament el perfil dels seus usuaris, el catàleg de prestacions i recursos que haurà de tenir la xarxa sanitària, a més dels mecanismes de derivació dels pacients, entre altres punts.

Actualment, el dret a morir dignament està arreplegat en la Llei Autonòmica del Malalt de 2002, encara que d’una manera molt general i bàsic. El document que Compromís presentarà a les Corts pretén fer efectiu aquest dret d’una forma pràctica a través de l’elaboració d’una cartera de serveis per a tots els dispositius assistencials de Ciudados Pal·liatius, així com la d’una guia clínica sobre l’atenció i maneig del malalt terminal que haurà d’aplicar el personal sanitari. Aquests, al seu torn, disposaran de protocols per a derivar als pacients en funció de la seua situació clínica.

“El dret a una vida digna comporta el dret a una mort concorde. I la dignitat és un valor universal que ha d’estar garantida en totes les etapes de la vida. Aquesta proposta pretén alleujar el sofriment que ocasiona la situació terminal d’una persona en ella i en els seus familiars”, ha reflexionat la diputada i viceportavoz en Les Corts de Compromís, formació que recentment ha mantingut contactes amb la Associació Federal del Dret a Morir Dignament i els seus representants a la Comunitat Valenciana.

Entre els diferents punts que inclou la proposta de Mollà a les Corts, consta també la creació d’una comissió clínica formada pels diferents nivells assistencials. Este comitè vetlarà pels aspectes clínics, organitzatius i d’avaluació del funcionament dels ciudados pal·liatius. El document advoca també per desenvolupar una campanya informativa sobre la possibilitat que ja tenen les persones de realitzar un testament vital, denominat oficialment ‘Document de Voluntats Anticipades’.