Bota al contingut principal

S’accepta una proposta perquè els menors tutelats per la Generalitat no perguen les ajudes que els corresponen

Les ajudes que reben les famílies que tenen en acollida a un menor tutelat per la Generalitat no podien cobrar-se si en el moment de fer la sol•licitud la família d’acollida no estava al dia en el pagament de tots els tributs, donant-se el cas que per retardaments, o per impagaments de rebuts com ara un impost de circulació, el menor deixava de percebre la subvenció que per llei li pertocava.

Així, s’han donat casos on jubilats que viuen de les pensions, per no estar al dia d’algun tribut municipal no han pogut cobrar els 9 euros o 4,5 euros diaris que es donen en estos casos per a despeses del menor tutelat, quantitats que s’ingressen anualment. Esta situació totalment injusta ha trobat la seua fi amb una Proposició No de Llei presentada per la Diputada i Portaveu Adjunta de Compromís, Mònica Alvaro, que resultà votada favorablement per tots els grups polítics del parlament valencià excepte per el Partit Popular que es va abstindré, en la Comissió de Polítiques Socials del passat dimarts 3 de novembre.

“És un pas important, el Consell ja ha garantit la inembargabilitat de les ajudes com Renda Garantida i altres prestacions per a persones en exclusió social, i ara tocava posicionar-se per defendre els drets dels menors i al mateix temps fer costat a una reivindicació de les famílies d’acollida”, ha manifestat Alvaro.

La Proposta aprovada implica una major protecció dels menors tutelats per la Conselleria i una aposta clara per la família acollidora, que a més com destaca la Diputada “fan un estalvi aproximat de 17 milions d’euros anuals al pressupost de la Generalitat, que és la diferencia de què un menor convisca en família abans que en un centre on les despeses són majors i òbviament no tenen els aprenentatges i valors que suposa la vida familiar”, segons ha assenyalat Alvaro.

Aquesta, junt a una millora quantiosa en les ajudes a l’acolliment i major difusió de campanyes d’acollida, son les mesures que des del Parlament i des del Govern s’impulsen i es duen a terme per garantir la màxima protecció als milers de xiquets i xiquetes de la Comunitat Valenciana que estan tutelats per la Generalitat.