Bota al contingut principal

Elena Cebrián, consellera d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, ha anunciat que el pròxim exercici el seu departament comptarà amb un pressupost de més de 281 milions d’euros, la qual cosa suposa un 5,18% més que en l’exercici anterior.

En paraules de la consellera, es tracta d’un pressupost “ajustat però que marca clarament les línies de futur de la nova conselleria, que reordena les prioritats i obri un camí feia la millora de l’eficiència i de l’assignació dels recursos” i ha comparat aquest increment amb el descens de més 58% que va dur a terme els governs anteriors durant els anys 2008 i 2015.

Entre les principals prioritats de la gestió d’Elena Cebrián es troben, tal com ha apuntat la consellera, ” recuperar els serveis públics i governar per a les persones, i aquesta tasca també implica” al seu departament perquè gestiona “serveis tan importants per al benestar dels ciutadans com la gestió de residus urbans, industrials i sanitaris, els tractaments de plagues i la sanitat animal, la depuració de l’aigua, la seguretat alimentària, el proveïment urbà i de reg, així com la recuperació dels nostres rius i aqüífers”.

A aquestes comeses s’afigen la lluita contra l’erosió, la protecció de la nostra fauna i flora, la reducció de la contaminació i l’engegada de totes actuacions de preparació davant el canvi climàtic i el seu efectes sobre les persones, sobre l’economia i sobre el medi ambient.
Entre les partides pressupostàries més destacades es troben l’augment pressupostari en més d’un 18,37% per a les polítiques de Medi Natural i Avaluació Ambiental, i d’un 15,19% en canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, on les principals línies d’actuació es van a centrar en la prevenció i el control dels residus, emissions i abocaments.

A més, la consellera ha anunciat la creació de la Càtedra de Canvi Climàtic, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, com a instrument d’impuls a la recerca i el coneixement en matèria de canvi climàtic, i per al qual es van a destinar un total de 30.000 euros.

En matèria de gestió i infraestructures de recursos hidràulics, sanejament i depuració d’aigües es van a destinar 19,2 milions d’euros, la qual cosa significa un 15,19% més que en 2015. Entre les seues comeses estaran, garantir el subministrament d’aigua als municipis de la Ribera i controlar l’efecte dels abocaments al mar mitjançant la implantació d’una nova actuació basada en programes de vigilància ambiental.
També es van a finalitzar les grans actuacions de canalitzacions per a defensa contra avingudes, evacuació de pluvials i proveïments pendents, així com començar la redacció de nous projectes d’obra en matèria de proveïment, sanejament i canalització i l’execució d’obres essencials del *postrasvase *Xúquer-Vinalopó i de reutilització d’aigües depurades.

Un altre de les partides destacables serà la prevenció d’incendis, els recursos dels quals han augmentat en un 2,8%, la qual cosa permet a la conselleria engegar la direcció general de Prevenció d’Incendis Forestals i dins d’ella un nou servei de conciliació d’usos i sensibilització per a la prevenció.