Bota al contingut principal

La candidatura ‘Compromís-Podemos: És el Moment’ ha insistit hui en la necessitat d’aplicar mesures des del govern central durant la pròxima legislatura per què el dret a l’habitatge, que reconeix la constitució, siga realment efectiu.

Segons ha assegurat el cap de llista per València, Joan Baldoví “com hem recollit en el nostre programa electoral el dret constitucional a l’habitatge suposa el reconeixement de què disposar d’un sostre estable és una necessitat humana de primer ordre, i els poders públics han de garantir-ne l’accés universal i de qualitat”.

“El nostre territori -ha afegit Baldoví- continua en els primers llocs en quant a execucions hipotecàries de l’estat. Així de juliol a setembre d’enguany, en el País Valencià s’han produït 26 desnonaments d’habitatges diaris, segons dades de l’INE, una situació autènticament dramàtica sobre la que tenim obligació d’actuar”.

La número dos per València, Àngela Ballester, ha destacat, per la seua banda, la bateria de mesures que es volen impulsar des de ‘Compromís-Podemos:És El Moment’ que passen per “la declaració, en el nostre ordenament jurídic, de l’habitatge com a dret fonamental universal, aturar d’urgència tots els desnonaments de primera vivenda a les famílies que no tinguen alternativa habitacional, especialment a persones majors que avalaren a familiars en un crèdit hipotecari i establir un canvi de legislació per a regular els desnonaments, que garantisca que no es podrà fer fora de la vivenda a cap persona sense una alternativa habitacional digna”.

“Complementàriament a estes mesures -ha afegit Ballester- creiem que també s’han d’eliminar les clàusules abusives dels contractes de préstec hipotecari, el m anteniment de la desgravació fiscal del 15% de les quantitats abonades per a disposar d’un habitatge, siga de règim de propietat o de lloguer i la reforma del procediment d’execució hipotecària per garantir a la persona deutora la plenitud d’exercici dels mecanismes generals de defensa i de prova”.

En eixe sentit Baldoví ha assenyalat que “en definitiva el nou govern del canvi que eixirà de les eleccions del 20D ha d’adoptar una política estatal d’habitatge integral i coordinada, basada en la protecció de les persones amb major vulnerabilitat i en situació d’exclusió social. Així, també proposem la constitució d’un Consell Estatal de l’Habitatge amb funcions d’observatori de l’evolució del sector i d’organisme consultiu i de proposta, la promoció pública de l’habitatge en lloguer i dedicar al lloguer social vivendes procedents de entitats bancàries rescatades”.

Finalment Ballester ha descat que “impulsarem també la reforma de la Llei del Sòl en el sentit d’aprofitament i reactivació de l’actuació pública sobre el sòl i els fins públics en matèria de benestar social reforçant les ferramentes d’intervenció pública com a mecanisme de reequilibri del mercat immobiliari”.