Anar directament a les notícies

‘Compromís-Podem-És el Moment’ reclama un pacte d’Estat per eradicar la violència masclista

Publicat el en General

Dones, igualtat i l’equitat són per ‘Compromís-Podem-#És el Moment’ un objectiu essencial de la proposta electoral. És per això que les estratègies i accions -que s’inclouen en el programa – volen tindre un caràcter transformador d’una societat que patriarcal on la desigualtat per raó de gènere afecta tots els àmbits de la vida de les persones. La desigualtat econòmica, la violència amb resultat de mort -més de seixanta dones assassinades en 2015- el sostre de vidre que coarta la llibertat personal i la participació en l’àmbit públic, deixa les dones en una situació de desigualtat.

Per al cap de llista per València Joan Baldoví “la violència masclista mereix especial atenció i com primera mesura volem dotar i revisar la Llei contra la Violència de Gènere a fi de garantir una protecció real i efectiva per a aquelles dones que decideixen denunciar. En este sentit el nostre programa propugna crear un nombre suficient de centres públics integrals i garantir una alternativa habitacional per a les dones víctimes de violència masclista”. L’atenció a les víctimes – ha insistit Baldoví- ha de ser una prioritat de l’administració pública. En esta línia s’estableix formació específica en violència masclista de tot el personal especialitzat que intervinga en l’atenció integral a les dones i els seus fills i filles. Especialment en les forces i cossos de seguretat i en l’àmbit judicial i formació especialitzada en perspectiva de gènere per als i les professionals dels mitjans de comunicació.

Per a Àngela Ballester número dos de la candidatura, “és necessari un pacte d’Estat per eradicar la violència masclista i la discriminació per raons d’orientació sexual i de gènere, però també cal formar en les escoles als nostres joves perquè, en un futur pròxim, el record d’estos maltractaments siga només un malson” i ha afegit que “des de Compromís-Podem proposem no atorgar la custòdia compartida i règim de visites als pares maltractadors”.

Compromís-Podem pretén humanitzar l’economia amb mesures que afavorisquen la igualtat, com la co-responsabilitat de les cures i involucrar tota la societat, com també transformar la societat en una ‘societat cuidadora’ en igualtat. El programa inclou diverses propostes per impulsar l’equitat:

Aplicar, dotar i revisar la Llei d’Igualtat per tal de fer-la efectiva, desenvolupar un Consell Especial que haurà de vetlar per l’aplicació de la llei a les empreses i plans d’igualtat per a totes les empreses de més de 50 treballadors i treballadores.

-S’elevar la quantia de les pensions de viudetat fins al 70% de la base reguladora i s’implantarà un Pla de generació d’ocupació estable per a dones treballadores basat en la igualtat salarial i social.

Canvis en la Llei d’Autonomia Personal per evitar que sistemàticament siguen les dones de la família les què es troben compel·lides a abandonar els seus treballs per fer-se càrrec de l’atenció dels seus familiars.

-Les administracions públiques comptaran obligatòriament amb la perspectiva de gènere alhora de contractar empreses.

Atenció especial a mares soles perquè la cura no siga incompatible amb la seua carrera laboral.

Major presència institucional de l’Observatori de Publicitat No Sexista mitjançant un augment de les seues funcions i de la seua activitat.

Promoure la presència de dones als àmbits de decisió dels Consells d’Administració dels Organismes, ens i empreses públiques i mixtes, arribant a la paritat i igualar els permisos per naixement i adopció.

En Educació es preveu la creació una llei d’educació coeducadora, que estiga fonamentada en els valors de cooperació on estiguen presents totes les persones, que s’eduque en la igualtat i que incloga l’educació sexual i afectiva des de la diversitat. Pel que respecta a la Sanitat, es vol visibilitzar les especificitats de les dones per garantir el seu dret a la salut.