Bota al contingut principal

Ortega: “En els dos anys que resten per posar fi a la concessió del departament de la Ribera els professionals de la sanitat pública poden quedar en menys del 10% del total de la plantilla”

Segons ha assenyalat la diputada de Compromís en les Corts, Maria Josep Ortega, “a hores d’ara, totes i tots som conscients de la complexitat que entranya el procés de reversió a la sanitat pública de l’actual concessió administrativa que té l’empresa UTE Ribera Salut, actual gestora en monopoli de la sanitat al Departament de la Ribera”.

Igualment sabem que la conselleria de Sanitat i el govern de la Generalitat, com no pot ser d’un altra forma s’ha compromès públicament a què la reversió de la concessió serà un fet en abril de 2018, una reversió que no estarà exempta d’entrebancs normatius i legislatius”.

Segons denuncia Compromís al departament sanitari de la Ribera, que fins l’any 2000 era gestionat directament per la sanitat pública, s’ha empobrit la plantilla sanitària pública fins a convertir-la en residual, xifrant-se actualment en poc menys de 350 treballadors de totes les categories d’una plantilla total d’aproximadament uns 2000 treballadors. Una situació donada per la desídia de l’anterior govern de la Generalitat i l’absorció integra per part de la UTE de la gestió de recursos humans. Tant del personal laboral com el de la Conselleria.

En l’actual circumstància, pot passar que en els dos anys que resten per posar fi a la concessió la plantilla de personal sanitari de la Conselleria, es quede aproximadament en menys del 10% de treballadors totals del departament de Salut, ja que en 16 anys no hi ha hagut oferta pública d’ocupació ni possibilitat de trasllats, ni borsa de treball públic, ni oposicions.

Tenint en compte igualment que en un horitzó de poc menys de 2 anys que resten per a donar fi a l’experiment del Partit Popular la reversió ha de ser tranquil·la i per suposat garantint la continuïtat i millora de l’actual atenció sanitària.

És per tot açò –ha afegit Ortega- que des de Compromís hem presentat una proposició no de llei perquè les Corts insten el Consell a què en cap àrea de salut privatitzada i concretament en la de La Ribera, no s’amortitze cap lloc de treball públic. Així mateix instem el Consell a què en l’àrea de salut de La Ribera, s’òbriga una borsa de treball que done resposta a la demanda de professionals de la salut en les mateixes condicions que la resta de Departaments”.

Altres mesures que proposa Compromís insten a què en la propera oferta pública de la Conselleria de Sanitat es contemplen totes les vacants que puguen originar-se en el Departament sanitari de La Ribera, que les vacants s’oferten públicament en condicions d’igualtat de capacitat mèrit i oportunitat que marca la llei i que en la propera convocatòria de trasllats es recupere el dret a ocupar una vacant per resultes en les concessions administratives, com venia fent-se fins al 2011.