Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís ha registrat en Les Corts una modificació de la Llei D’unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana per garantir el dret a l’adopció de les parelles de fet amb independència del sexe dels seus integrants.

Segons ha recordat el Síndic de Compromís, Fran Ferri, durant la tramitació de la llei 5/2012 d’Unions de Fet Formalitzades no es va acceptar per la majoria absoluta del PP la proposta de Compromís d’incorporar un capítol per regular l’adopció i l’acolliment per part d’estes parelles. Davant esta omissió en la legislació valenciana, s’aplica a les unions de fet formalitzades valencianes el que preveu una llei estatal de 1987 segons la qual queden excloses del dret d’adopció i acolliment les parelles de fet conformades per persones del mateix sexe.

Amb esta iniciativa volem acabar amb la discriminació que patien les parelles de fet formades per dos homes o dos dones en quant al dret a acollir o adoptar. Estem compromesos amb felicitat de tots els dies de tots els valencians i valencianes, estimen a qui estimen. Cal deixar arrere l’etapa fosca de la majoria absoluta del PP en la qual a les persones LGTB se’ns deia a la cara que no teníem els mateixos drets que la resta. Continuem donant passos per la igualtat plena de totes les persones”.

Com explica Ferri “en l’actualitat, al País Valencià existeixen 640 unions o parelles de fet conformades per persones del mateix sexe que es veuen excloses de la possibilitat d’acollir o adoptar per la seua orientació sexual i la naturalesa de la seua relació. Un fet que no es dona en altres territoris que sí que han adaptat la seua legislació al principi de no discriminació per orientació sexual, com ara Andalusia, Aragó, Astúries, Cantàbria, Catalunya, Extremadura, Navarra, Euskadi o Galícia.”

La proposició de llei de Compromís introdueix en la legislació valenciana que els membres d’unió de fet formalitzada, siga aquesta formada per dos persones del mateix o de diferent sexe, si així ho decideixen, adoptaran de forma conjunta, amb iguals drets i deures que les parelles unides per matrimoni. La filla o fill adoptiu o biològic que només tinga com a progenitor o progenitora a una de les parts de la unió de fet formalitzada, podrà ser adoptat o adoptada per l’altra part en el termes previstos en la legislació civil per als fills i filles dels cònjuges, sense necessitat de proposta prèvia de l’entitat pública competent. En aquest cas si el o la menor adoptand té 12 anys o més haurà de prestar consentiment.

Cal que les lleis estiguen a l’alçada d’una societat avançada, diversa i plural com la valenciana. Els que defensem la llibertat estem d’enhorabona perquè per fi podem impulsar mesures que ens posen al capdavant dels territoris de l’Estat en la igualtat de drets per a tots i totes” ha conclòs Ferri.