Anar directament a les notícies

Compromís acusa al govern de Rajoy de situar-se en insubmissió constitucional per negar-se a sotmetre’s al control parlamentari

Publicat el en General

El diputat de Compromís al Congrés, Enric Bataller, ha recordat hui que l’article 66.2 de la Constitució Espanyola disposa que “les Corts Generals exerceixen la potestat legislativa de l’Estat, aproven els seus Pressupostos, controlen l’acció del Govern i tenen la resta de competències que els atribueix la Constitució”. Por la seua banda, l’article 101.2 estableix que “el Govern cessant continuarà en funcions fins la presa de possessió del nou Govern”.

Segons senyala Bataller “La Constitució no exceptua al Govern en funcions del control parlamentari, i por això l’anunciada decisió del govern del Sr. Rajoy de no comparèixer davant el Congrés per donar compte de les seues actuacions suposa col·locar-se en situació d’insubmissió constitucional de facto”.

“L’activitat del Govern en funcions sempre ha de poder ser controlada pel Poder Legislatiu per a comprovar la seua adequació al marc normatiu i, en el seu cas, com a mitjà per a l’exigència de les responsabilitats que puguen derivar-se”, ha afegit Bataller.

Por tot això, Compromís registrarà iniciativa parlamentaria perquè s’aplique el reglament del Congrés i es puga, a petició de la cinquena part dels seus membres o de dos grups parlamentaris, debatre amb caràcter preferent sobre qualssevol actuacions dutes a terme pel Govern en funcions i determinar, si procedís, la nul·litat d’aquelles que s’hagueren realitzat excedint-se de l’àmbit que li és propi a un Govern en aquesta situació, així com acordar l’exigència de les responsabilitats individuals o col·lectives dels membres del Govern que es deriven de les mateixes.