Anar directament a les notícies

Compromís demana des del Senat desbloquejar les eleccions en el camp

Publicat el en Economia i Ocupació

Els senadors de Compromís, Carles Mulet i Dolors Pérezhan presentat  una pregunta escrita dirigida al Govern Central perquè explique en quina situació es troba el Reglament de Desenvolupament de la Llei d’Eleccions en el Camp.

Compromís ha recordat que el Consell de Ministres va aprovar la Llei 12/2014, de 9 de juliol, per la qual es regula el procediment per a la determinació de la representativitat de les organitzacions professionals agràries i es crea el Consell Agrari, amb la finalitat de regular el procediment electoral en el camp, la finalitat del qual serà la determinació de la representativitat a nivell estatal de les organitzacions professionals agràries.

Segons aquesta normativa, cada capital de província comptarà amb una taula de consulta i tantes comarcals com siguen necessàries, en funció del cens de la demarcació provincial. Els inscrits en el cens podran participar en la consulta que es realitzarà en tot el territori estatal de forma simultània per a determinar les organitzacions professionals agràries més representatives. L’actual procediment segons van declarar les autoritats espanyoles és poc raonable per a determinar la representativitat de les organitzacions agràries.

Com a principis bàsics, el projecte destaca l’ampliació del cens de votants entre els professionals de l’agricultura. Organitzacions professionals agràries d’àmbit estatal constituïdes i reconegudes a l’empara de la llei sobre regulació del dret d’associació sindical podien presentar-se a les eleccions o a la consulta.

Seran organitzacions professionals agràries més representatives les que obtinguen, almenys, un 15% dels vots vàlids emesos en la consulta en tota Espanya i, a més, en sis comunitats autònomes, almenys un 5% dels vots vàlids emesos en la consulta en cadascuna d’elles. La distribució dels representants en l’òrgan consultiu serà proporcionar-li als vots obtinguts.
La consulta se celebrarà cada cinc anys i servirà per a determinar la composició del Consell Agrari, òrgan col·legiat de caràcter consultiu adscrit al Ministeri d’Agricultura. Podran votar els qui estiguen inscrits en la Seguretat Social per la seua activitat agrària i també empreses i persones jurídiques de caràcter agrari.

Segons el senador Carles Mulet de Compromís “ la idea és bona i potent, però passen els anys i la consulta o eleccions en el camp espanyol segueixen sense celebrar-se, tenim l’instrument però no la decisió política, per açò volem saber per què es bloqueja la seua aplicació”