Bota al contingut principal

El diputat i portaveu de Compromís en la Comissió de Governació, Paco Garcia Latorre, ha presentat una proposició no de llei (pnll) perquè el Consell inste al Ministeri de l’Interior a cobrir el 100% de llocs vacants a la unitat adscrita de la Policia de la Generalitat.

Segons ha explicat Garcia, “la Policia de la Generalitat, conformada amb una unitat adscrita del Cos Nacional de la Policia Nacional, va ser constituïda mitjançant l’Ordre de 16 de setembre de 1992. Així es creava i s’adscrivia a la Comunitat una Unitat del Cos Nacional de Policia, amb nivell orgànic de servei i dependència orgànica del Ministeri de l’Interior, a través de la Direcció General de la Policia, i funcional a través de l’aleshores Conselleria d’Administració Pública de la Generalitat, i actualment Conselleria de Governació, Justícia, Administracions Locals”.

“Inicialment – ha apuntat Garcia – en esta ordre de creació, es van assignar un total de 257 efectius en les diferents escales del Cos Nacional de Policia, arbitrant la possibilitat d’ampliar-se o reduir-se el nombre d’efectius de comú acord entre el Ministeri i la Conselleria competent en la matèria, a proposta de la Junta de Seguretat i previ informe de la Comissió Mixta”.

A partir d’este moment, la Unitat Adscrita ha estat organitzada per les directrius i ordres de les autoritats competents de la Generalitat Valenciana i sota la direcció del seu comandament en cap. En setembre de 2012, aquesta Unitat incorporà 129 efectius, i altres 119 a final d’eixe mateix any, tal i com va informar el Conseller de Governació en eixe moment, xifres que venien a completar una plantilla total de 500 agents.

“Actualment la plantilla compta amb 436 agents, distribuïts de la següent forma: 243 a València, 71 a Alacant, 38 a Elx, 59 a Castelló i 25 a Vall d’Alba. Això suposa un dèficit d’un 13% de personal que, sumat a baixes i permisos per diversos motius, deixa una plantilla minvada per a la prestació dels serveis que té encomanats d’acord a les seues competències”.

“És per això que el grup parlamentari de Compromís insta al Govern de l’Estat i al Ministeri de l’Interior a que convoque durant 2016 els concursos necessaris per tal de cobrir el total de llocs de treball de la plantilla, fins arribar a les 500 places efectives d’agents de la Unitat Adscrita del Cos Nacional de Policia que conformen la Policia de la Generalitat”, ha conclòs Paco Garcia Latorre.