Bota al contingut principal

La Mesa de les Corts Valencianes ha aprovat per unanimitat la proposta del President Enric Morera, de reintegrar a la Generalitat Valenciana els 4.680.617,96 euros procedents dels romanents de crèdit de la cambra autonòmica que havien estat incorporats durant els últims anys una vegada realitzada la liquidació del pressupost de 2015.

Enric Morera ha proposat a la Mesa, vistos els informes positius dels serveis econòmics i d’intervenció del parlament, la devolució d’esta quantitat de diners , malgrat que eixe romanent es podia haver destinat a comprometre despesa.

“Amb el pressupost existent de Les Corts considerem que és possible fer totes les millores que necessita el manteniment del Palau dels Borja i del complex del parlament valencià per conservar en les condicions que es mereix un conjunt que és patrimoni del poble valencià” ha afirmat el President de les Corts.

A més a més, ha indicat que amb el reintegrament dels diners a la Generalitat, Les Corts regularitzen els seus comptes i donen una imatge més fidel de la seua realitat comptable del saldo existent en les diferents partides del parlament.