Bota al contingut principal

El diputat de Compromís en les Corts, Paco Garcia Latorre, ha manifestat que “esta nova decisió del Tribunal Constitucional de deixar sense efecte alguns articles de la Llei d’Unions de Fet, ve a corroborar un desficaci jurídic, ja que l’Estatut d’Autonomia Valencià de 2006 reconeix la categoria de nacionalitat històrica al poble valencià i assumeix la importància del seu dret foral, en l’àmbit competencial de la Generalitat, restablint així la competència que va tindre en eixa matèria durant segles”.

Segons Garcia Latorre, “és incomprensible que, tot i haver aconseguit després de 300 anys un nou Estatut que recuperava drets històrics, i haver elaborat una normativa actualitzada com la Llei del Règim Econòmic Matrimonial Valencià (2007), la Llei de Custòdia Compartida (2011), la Llei d’Unions de Fet (2012) i la Llei dels Contractes i Altres Relacions Jurídiques Agràries (2013), on el poble valencià no solament re instaurava drets sinó que, a més a més, es donava una solució àgil, moderna i pròpia a problemes propis dels valencians, es negue ara la validesa d’una norma amb rango de Llei Orgànica, com és la de l’Estatut de 2006 i es vete la possibilitat de desenvolupament normatiu en estes matèries. Algunes d’elles recollides al propi Estatut valencià de l’etapa republicana”.

“La negació d’esta realitat és una vulneració del dret dels valencians i de l’aplicació pràctica de l’actual Estatut d’Autonomia, que no ha estat declarat inconstitucional i té plena validesa jurídica en tot el territori valencià. I més concretament en l’article 49.1.2, que diu expressament que ‘La generalitat té competència exclusiva’ per a ‘la conservació, desenvolupament i modificació del Dret Civil Valencià’”.

“El doble llenguatge que ha utilitzat el PP en esta matèria, on en l’àmbit estatal es presentaven o es mantenien els recursos d’inconstitucionalitat, mentre que ací es volia vendre que s’estava a favor, ha conduït a una declaració d’inconstitucionalitat d’una part de l’articulat per part del Tribunal Constitucional que té un complicat encaix”.

Garcia ha lamentat “que el PP no haja defensat com toca els interessos del poble valencià retirant els diferents recursos plantejats a este llistat de lleis autonòmiques aprovades a l’empara del nou Estatut de 2006, deixant  a milers de valencians sense una norma de convivència civil pròpia que regulara estes situacions. Des de Compromís es va a continuar treballant per a que estos Drets Civils siguen una realitat i puguen tindre un encaix jurídic en el marc estatutari i constitucional sense cap entrebanc”, ha conclòs Paco Garcia Latorre.