Bota al contingut principal

Fran Ferri: “entenem que el nou text normatiu ha de garantir els drets de les minories davant els possibles abusos de les majories, i impulsar la pluralitat per representar millor la societat valenciana”

El grup parlamentari Compromís ha registrat en Les Corts una sèrie d’esmenes per millorar la Proposició de llei de modificació de la Llei 9/2010 de 7 de juliol, de designació de senadors o senadores en representació de la Comunitat Valenciana presentada pel G.P Podemos-Podem.

Segons ha explicat el Síndic de Compromís, Fran Ferri, “considerem que cal una actualització de la Llei per a la designació de senadors autonòmics aprovada en 2010 que substituí l’anterior Llei vigent des de 1988, però entenem que el nou text normatiu ha d’aprofundir en el respecte a les minories, la proporcionalitat i l’equilibri de poder en la cambra autonòmica i no caure en la temptació de sobre representar i atribuir funcions que no li corresponen a les majories. En este sentit no podem estar d’acord en que una majoria de la cambra puga destituir els senadors i senadores dels grups minoritaris, tal i com està contemplat en la proposició original”.

“Des de Compromís també creiem necessari aprofitar l’actualització normativa per incidir en una major proporcionalitat en la designació dels senadors i senadores seguint la línia del mandat constitucional, i substituint una fórmula que pot derivar en efectes de desproporcionalitat com la fórmula D’Hont, per la fórmula Sainte-Lagüe, que permetria una major proporcionalitat en l’atribució, reflectint la pluralitat política present a Les Corts.”

En concret segons l’esmena presentada per Compromís l’elecció de Senadors autonòmics passaria a triar-se en Les Corts seguint el següent procediment: Primer s’ordenen de major a menor, en una columna, les xifres d’escons a Les Corts dels diferents grups parlamentaris. En segon lloc es divideix el nombre d’escons a Les Corts de cada candidatura en una série de números imparells 1, 3, 5,  etcètera, amb tants divisors com senadors o senadores a atribuir. Finalment els senadors i senadores s’atribueixen als Grups Parlamentaris que obtinguen els quocients majors, atenent a un ordre decreixent.

Per altra banda, per a Ferri “en la Llei de 2010 el Partit Popular va introduir un tràmit de compareixença prèvia que l’experiència parlamentària ha demostrat ser intranscendent i poc efectiu. No creiem que calguen exàmens de valenciania, sino control a la feina parlamentària. Per això pensem que cal substituir la compareixença prèvia per un enfortiment de la capacitat de la cambra de rebre informació sobre la tasca desenvolupada pels senadors i senadores una vegada iniciat el seu mandat, garantint el dret dels grups parlamentaris a reclamar la seua compareixença seguint el procediment per als membres del Consell, sense necessitat d’acord per part de la Mesa i remarcant la seua obligatorietat. També creiem necessari establir una compareixença anual per informar a la cambra del seu treball”.

Segons Ferri “l’experiència parlamentària, com veiérem en el cas de la designació com a senadora de Leire Pajín, també va deixar clar que cal regular els terminis per substanciar la cobertura de les vacants evitant que novament un grup majoritari faça un exercici de filibusterisme antidemocràtic retardant el nomenament en cas de vacant, com el que va protagonitzar el Partit Popular en l’any 2010 amb la senadora socialista”.

“Les nostres esmenes busquen que mai més tinguem una llei que permeta a la majoria actuar contra les minories, tal i com vàrem patir quan érem oposició a Les Corts Valencianes. Volem enfortir la democràcia i això passa per aprendre del passat i apostar pel control parlamentari i les garanties a les minories. Volem que Les Corts puguen informar-se de la faena parlamentària dels senadors i senadores, i que cada grup es faça responsable de la seua tria al Senat. Que la ciutadania sàpiga que n’hi ha grups que envien al Senat gent a treballar, i altres que envien a Rita Barberá a amagar-se de la justícia darrere del seu escó.” ha conclòs Ferri.