Anar directament a les notícies

Igualtat presenta la futura Llei Valenciana de Transsexualitat que assegura la gratuïtat dels tractaments mèdics per a les persones trans

Publicat el en Llibertat i Igualtat

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha presentat aquest dimecres l’avantprojecte de Llei Integral de Reconeixement del Dret a la Identitat i l’Expressió de Gènere a la Comunitat Valenciana, una llei que representa “un canvi estructural en la societat, perquè amb la seua aplicació s’aconseguirà una societat molt més respectuosa, que contemple la diversitat com un valor i no com una amenaça”.

La norma regula els drets de les personestrans en àmbits com l’educatiu, el sanitari, el social o l’administratiu, amb la finalitat d’establir un marc normatiu adequat per a garantir el dret d’autodeterminació de gènere de les persones que manifesten una identitat de gènere sentida diferent a l’assignada en el moment del seu naixement.

Un dels aspectes més destacats de la nova Llei és la despatologizació de la transsexualitat, que aquesta ja no serà considerada com a trastorn, sinó com una expressió més de la diversitat humana. “La diversitat, l’orientació o l’expressió de gènere no són cap malaltia, sinó la capacitat de l’ésser humà de decidir per si mateix”, ha incidit la vicepresidenta.

Aspectes normatius

El marc normatiu regula l’empara en les fases inicials del procés de declaració de la pròpia identitat sentida, la tutela en les situacions de minoria d’edat o l’atenció gerontològica, especialment en les residències de la tercera edat, situacions en les quals ha de prestar-se especial atenció.

El text arreplega, entre altres qüestions, el dret al reconeixement de la identitat de gènere de les persones transsexuals, lliurement manifestada, sense la necessitat de prova psicològica o metgessa. A més, planteja la possibilitat de concedir la documentació administrativa necessària adequada a la seua identitat dins de les competències autonòmiques, amb l’objectiu d’afavorir una millor integració i evitar situacions de sofriment per exposició pública o discriminació.

Drets en l’àmbit sanitari

En l’àmbit sanitari, la llei garanteix a les i els menors trans l’accés a tractaments de bloqueig hormonal a l’inici de la pubertat i al tractament hormonal croat en el moment adequat de la pubertat, per a afavorir que el seu desenvolupament corporal es corresponga amb el de les persones de la seua edat. Així mateix, disposaran d’un pla de seguiment, acompanyament i assessorament psicològic.

En el seu articulat, a més, inclou els tractaments quirúrgics de cirurgia de exéresis de mama i genitals, reconstructiva de genitals i altres tractaments mèdics i quirúrgics requerits per a la modificació corporal, que asseguren la seua congruència amb la identitat de gènere de les persones.

Atenció Educativa

Els centres educatius de la Comunitat Valenciana hauran de garantir que la documentació administrativa d’exposició pública, com les llistes de classe o la informació publicada en els taulers d’anuncis escolars, arrepleguen la identitat de gènere escollida per l’alumnat, sempre amb el consentiment de les seues mares, pares o tutors legals.

El protocol estableix, a més, que es respectarà la imatge física, així com la lliure elecció de la indumentària de l’alumnat, l’accés i l’ús de les instal·lacions del centre d’acord amb la identitat de gènere sentida, incloent els lavabos i els vestuaris, i que la comunitat educativa del centre es dirigisca a les persones trans pel nom que hagen triat.

Mesures en l’àmbit social i d’ocupació

En el terreny laboral, on l’exclusió de les persones trans és molt alta, s’estableix la incorporació d’aquest col·lectiu al costat d’aquells que tenen major dificultat per a accedir a una ocupació.

També les persones trans veuran reconeguda la seua circumstància específica en l’àmbit social. La Generalitat elaborarà un programa d’actuació per a la seua inclusió a través dels serveis socials, que a més vetlaran per la seua protecció en el cas de menors d’edat.