Anar directament a les notícies

Compromís acusa Ciudadanos en el Senat de premiar el transfuguisme amb el cas Barberá

Publicat el en General

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, ha reiterat avui que la proposta defensada per Ciudadanos en el Senat, en el qual es vol equiparar a Rita Barberá les mateixes condicions que a la resta de membres del Mixt, sense haver consultat aparentment la voluntat d’aquesta, a més d’un insult a la ciutadania i als propis membres del Mixt, és un atemptat en tota regla per part de Ciudadanos al Pacte Antitransfugisme.

Segons el text del pacte “ els drets econòmics i polítics dels membres no adscrits no podran ser superiors als quals els hagueren correspost de romandre en el grup de procedència”, comprometent-se igualment a evitar les anomenades “plusvàlues del dissident”.

En aquest cas, segons Mulet, ha quedat ja explicat que Barberá rebrà directament més de 2200 euros que anteriorment rebia el Partit Popular en concepte d’assignació per grup. Igualment, amb la proposta unilateral de Ciudadanos d’oferir-li a Barberá una portavocía de Comissió, la qual no tenia en el PP, suposa un increment salarial considerable ( les vocalies es cobren amb un plus salarial de 687,64 euros mentre que les portavocies, que no tenia en el PP Barberá, són de 1046,47 euros)

Igualment, si Barberá ocupa la portavocía de Grup Mixt durant un mes, i per tant el mes anterior la portavocía adjunta, la suma seria de 2667,48 i 2087,05 respectivament, quantitat que tampoc haguera cobrat anteriorment en el PP, per tant, la proposta de Ciudadanos d’atorgar-li més privilegis dels quals contempla obligatòriament el Reglament del Senat ( que únicament exigeix que cada senador siga membre d’una Comissió, per tant, assignar una vocalia, no una portavocía), és una decisió unilateral de Ciudadanos que els converteix en còmplices del transfuguisme.

Segons Mulet “ no estem prejutjant com mai ho hem fet amb Barberá, hem sigut implacables amb ella perquè recordem ha sigut una senadora absent, inactiva, parasitaria de la institució de la qual ha estat cobrant sense fer absolutament res; sabíem que la seua presència en la Càmera seria tan inútil per als interessos generals com va ser el seu pas per les Corts Valencianes. I el desprestigi que suposa continuar en política una persona que està present per activa o passiva en tots els casos de corrupció que assolen el País Valencià. No estem parlant de castigar a una senadora emetent veredicte abans de jutge; estem abordant el fenomen del transfuguisme, que mereix un tracte especific més enllà del soroll per la pròpia figura i cas de Barberá”

El senador valencià ha recordat que el pacte antitransfugisme arreplega que els no adscrits no podran millorar la seua situació anterior a l’abandó del grup d’origen quant a la seua participació en les Comissions, de tal manera que un nou repartiment proporcional en la composició de les Comissions ni pot perjudicar al grup polític que va patir la seua disminució d’efectius per raó de transfuguisme, ni beneficiar al no adscrit més del que suposava la seuasituació anterior, o també s’exposa clarament que no podran participar en la Junta de Portaveus.

El Pacte també arreplega que quant a les assignacions, mitjans econòmics i materials que es concedeixen als grups polítics, de cap manera són recognoscibles en favor del no adscrit. “ el partit que es vendre com el de la regeneració, acaba fent-li sempre el treball brut al Partit Popular, i pretén que la resta de membres del Grup Mixt ens vegem perjudicats per la presència de Barberá. Aquesta hauria de renunciar a tenir la més mínima intenció d’ocupar cap portavocía ni de grup ni de comissió, i molt menys rebre l’assignació econòmica proporcional per estar en el Mixt; nosaltres la dediquem a contractar personal de suport a la nostra tasca parlamentària; una persona que no ha treballat en un any en el Senat, no ho necessita òbviament”