Anar directament a les notícies

Compromís proposa una reforma constitucional que garantitze l’aplicació del Dret Civil Valencià

Publicat el en General

El grup parlamentari Compromís a l’empara dels articles 124 i següents del Reglament de les Corts, ha presentat una Proposició de Llei de reforma de l’article 149.1.8 de la Constitució Espanyola relatiu al dret civil foral, sol·licitant la tramitació davant les Corts Valencianes per al seu trasllat a la Mesa del Congrés dels Diputats.

Segons explica la diputada de Compromís, Isaura Navarro, “la Constitució, tant en la seua literalitat com en el seu esperit, reconeix el foralisme i l’exercici de la competència en Dret Civil foral contemplant dos nivells competencials: les Comunitats Autònomes amb Dret Civil propi i les que no en tenen. Ha sigut el Tribunal Constitucional, amb les seues sentències, el que ha creat amb el Dret Civil valencià un tercer nivell, un cas únic en el que existeix el reconeixement, però és pràcticament inaplicable en la pràctica”.

Navarro recorda que “tant el govern central en mans dels socialistes primer com el govern del PP després, han donat l’esquena al reconeixement del dret foral valencià, un dret reconegut en el nostre estatut d’autonomia que tant uns com els altres van votar a favor. El que volem és que se’ns permeta actualitzar les nostres normes de dret civil d’acord a la nostra idiosincràsia, d’acord al que som els valencians i valencianes. Per això proposem una reforma de la Constitució que garantisca el nostre dret a legislar en matèria civil.”

Per a Compromís el Tribunal Constitucional realitza una lectura de la Constitució que parteix d’unes premisses historicistes i arbitràries, per les quals no tenim dret a recuperar i actualitzar el Dret Civil Valencià perquè, a diferència d’altres Comunitats Autònomes a les que se’ls va retornar graciosament la normativa foral pròpia, per circumstàncies històriques no se’ns va retornar els Furs en cap moment després del Decret de Nova Planta”.

 La parlamentària de Compromís recorda que a més de la reivindicació a Les Corts “hui per hui son ja 126 els ajuntaments que han aprovat una moció de reivindicació i defensa del nostre Dret Civil Valencià”.

Segons Compromís les Sentències del Tribunal Constitucional deixen com a única opció una reforma de la Constitució per a garantir el ple exercici de la competència en Dret Civil Valencià, en igualtat de condicions respecte a la resta de Comunitats Autònomes amb una història foral.

El dret civil és el més proper a la vida quotidiana de les persones i, en conseqüència, precisa ser dictat des de la major proximitat a la societat a la qual va dirigit, la qual cosa s’aconsegueix mitjançant la intervenció dels Parlaments autonòmics. “El Dret Civil emanat de les Corts Valencianes possibilita donar una resposta àgil, moderna i pròpia als problemes actuals de les valencianes i els valencians, per això el considerem tan necessari”.

Amb la reforma constitucional instada per Compromís l’article 149.1.8 de la Constitució espanyola quedaria redactat de la següent manera per garantir el desenvolupament del Dret Civil Valencià:

8ª. Legislació civil, sense perjudici de la conservació, modificació i desenvolupament per les CC.AA. dels drets civils, forals o especials on hi hagen existit, amb ple respecte a la normativa emanada de les Comunitats Autònomes en què aquesta competència haja estat expressament assumida en llurs respectius Estatuts d’Autonomia. En tot cas, les regles relatives a l’aplicació i eficàcia de les normes jurídiques, relacions jurídic-civils relatives a les formes de matrimoni, ordenació dels registres i instruments públics, bases de les obligacions contractuals, normes per a resoldre els conflictes de lleis i determinació de les fonts del dret, amb respecte, en aquest últim cas, a les normes de dret foral o especial.”