Bota al contingut principal

La presidenta de la Comissió d’Educació i Cultura a les Corts i diputada de Compromís, Marian Campello, ha manifestat que “el Ministeri d’Educació i Cultura ha posat en marxa el telèfon contra el bullying en dia festiu a les escoles, ahir dia 1 de novembre, d’amagat, un any després del seu anunci i ignorant a les comunitats autònomes que són les que tenen la competència en aquesta matèria”.

Segons Campello, “la lluita contra el bullying ha de fer-se de manera transversal, abastant més àmbits, a més del de l’Educació. I tindre un telèfon d’atenció 24 hores a les víctimes és una eina que pot ajudar, però que es queda incompleta si no s’insereix dins d’un Pla Integral contra l’assetjament a les escoles que el Ministeri ha d’enllestir”.

“Cal recordar que hi ha un Observatori de la Convivència Escolar des de 2007, que depèn del mateix Ministeri, i que des de 2011 no s’ha reunit. Un órgan que inclou representació autonòmica. I ara, mentre hi ha un buit de sis anys, es posa a rodar aquest telèfon sense cap mesura més que puga complementar-lo i fer més efectiva la lluita contra el bullying”.

“D’altra banda, sembla ser que l’empresa que va a donar el servei és especialista en telemàrqueting, i el redactat del plec de condicions és prou ambigu quan es refereix als professionals que han d’atendre les telefonades, ja que parla de ‘personal en possessió d’una llicenciatura o grau universitari en l’àmbit de la psicologia’, qüestió prou criticada pel Consell General de la Psicologia”. 

“A més a més, és molt greu que el Ministeri haja anat per lliure i haja deixat de banda a les autonomies, sense comptar amb elles, ni coordinar-se. És absurd que, sent un recurs més contra el bullying, en cap moment haja hagut un contacte per part del Ministeri per tal de fer un treball en comú amb accions conjuntes i poder tindre més ferramentes per donar suport i cobertura a les víctimes de l’assetjament escolar”.

“Per tot això considerem que el Ministeri d’Educació haurà de repensar el seu model, si el té, per a lluitar contra el bullying i fer-lo transversal a d’altres àrees, a més de comptar amb les autonomies i començar a treballar un Pla Integral contra el bullying. No hem d’oblidar que estem parlant d’un repte per a tota la societat i que com a tal s’ha de combatre des de molts àmbits, comptant, evidentment, amb els agents socials i la comunitat educativa”, ha conclòs la diputada Marian Campello.