Bota al contingut principal

La Comissió d’Educació de les Corts Valencianes ha aprovat una Proposta no de Llei, (PNL) presentada pel diputat de Compromís, Paco García Latorre, per instar al Consell a elaborar un mapa de centres públics d’ensenyaments artístics que calibre les necessitats i establisca un pla per ampliar l’oferta pública de conservatoris de la xarxa de la Generalitat.

Segons ha explicat Garcia, “les corporacions locals han tingut un paper decisiu en el procés d’implantació dels estudis oficials de música i dansa al territori valencià, ja que la falta d’infraestructures educatives va motivar en els anys 80 que nombrosos ajuntaments impulsaren i finançaren la seua creació”.

“La indiscutible col·laboració de l’administració local amb la Generalitat es demostra acreditant l’origen municipal de la majoria dels Conservatoris Professionals de Música que actualment són de titularitat autonòmica. No obstant això, aquest procés d’integració, realitzat principalment fins a 1997, es va desenvolupar sense comptar amb el marc necessari d’un mapa escolar de centres, és a dir, sense un estudi real de les necessitats de llocs escolars i obviant criteris demogràfics o territorials”.

 “Els canvis introduïts en la política d’ajudes en 1996 i l’eliminació, gairebé general, dels convenis de col·laboració, han determinat que l’oferta pública de places escolars per als estudis reglats de música i dansa provinga de centres totalment diferenciats. D’una banda, els conservatoris dependents de la Generalitat finançats al cent per cent i amb taxes assequibles i idèntiques per a tot alumnat i, per un altra, els municipals, subvencionats a través d’una convocatòria anual “insuficient”, que obliga a ajuntaments a finançar el servei i a famílies a abonar taxes elevades i diferents segons la capacitat econòmica de cada corporació”.

“Podem afirmar que a la Comunitat Valenciana per cursar estudis oficials de música i dansa, no existeix igualtat d’oportunitats ni cohesió territorial. I és per això que el Parlament Valencià ha instat al Consell a determinar un mapa de centres per als ensenyaments de música i dansa al nostre territori, element imprescindible, després de dècades de formació, que servisca de base i que justifique noves integracions a la xarxa de la Generalitat”.

“Una vegada dissenyat el Mapa de Centres amb criteris objectius, la proposta insta a determinar què centres municipals han de passar a ampliar l’oferta pública de conservatoris de la xarxa de la Generalitat. Així mateix, la iniciativa aprovada ha demanat buscar les diferents solucions de cara al personal que actualment està prestant servei en els mateixos, atenent a la seua classificació al moment del traspàs. Per culminar aquest procés hauria d’aprovar-se el tràmit legislatiu o reglamentari adequat”. 

“En la mateixa resolució també s’ha posat l’accent en la necessitat de buscar una solució definitiva al Conservatori Superior de Castelló, tant en el que és la cerca d’una nova ubicació i instal·lacions adequades a les seues necessitats, com en la dotació de mitjans per a la prestació del servei en les actuals instal·lacions”, ha conclòs el diputat Paco Garcia.