Bota al contingut principal

La diputada i portaveu de Compromís a la Comissió de Sanitat en les Corts, Isaura Navarro, ha presentat una proposta per tal que el parlament valencià inste al Consell a treballar per garantir l’eficàcia dels antibiòtics amb la millora dels recursos tècnics dels Serveis de Microbiologia del País Valencià, entre altres mesures.

Segons Navarro, “cada vegada és més freqüent que apareguen patògens resistents a la majoria de medicaments disponibles, deixant els professionals sanitaris amb escasses possibilitats o cap opció de tractaments per a alguns pacients. A més a més, la pèrdua d’eficàcia dels tractaments no sols impedeix tractar infeccions comuns, sinó que acabarà provocant que procediments en què són més habituals infeccions secundàries, com ara cirurgies i trasplantaments, siguen encara més perillosos”.

“Si ben és cert que l’aparició de resistències no pot evitar-se completament, si que es podrien dissenyar accions coordinades per a fer front a les mateixes: l’enfortiment de l’ús racional o l’administració adequada dels antibiòtics i el foment del desenvolupament de nous antibiòtics. Per una banda, l’ús de manera racional dels antibiòtics permet optimitzar la seua eficàcia en el pacient i millorar la sanitat pública, és per això que el foment de l’ús racional d’antibiòtics sorgeix del massiu ús inapropiat d’aquests en persones i animals, sent aquesta una de les principals causes de resistència”.

“I per altra banda, el desenvolupament de nous antibiòtics és essencial per a garantir la disponibilitat de nous fàrmacs, que permeten lluitar contra la resistència antimicrobiana. No obstant això, almenys en l’última dècada, la investigació de nous antibiòtics i el nombre de nous tractaments disponibles en el mercat ha descendit notablement. En l’actualitat només uns pocs antibiòtics estan en desenvolupament. Parlem que un nou producte excedeix els 1.000 milions d’euros i es necessiten més de 12 anys per a arribar al mercat en cas d’èxit”.

“Amb aquest panorama són necessàries, amb caràcter urgent, innovacions que estimulen la investigació i el descobriment d’antibiòtics i vacunes, així com idear mecanismes de finançament i col·laboració per a recolzar la investigació i el desenvolupament dels mateixos. I, com a mesures més concretes, des de Compromís proposem que es potencie la Xarxa de Vigilància Microbiològica (RedMiva) establint un sistema de vigilància, prevenció i control de la infecció dins del sistema Valencià de Salut, així com millorar els recursos tècnics dels Servicis de Microbiologia del País Valencià per a la detecció de les resistències bacterianes, creant proves de diagnòstic ràpid i estudis de sensibilitat”.

“I a tot això cal afegir que és necessari fer obligatoris els Programes d’Optimització d’Ús d’Antibiòtics com a instruments de qualitat assistencial en els hospitals del nostre territori en les seues carteres de serveis, a més d’impulsar la creació de places assistencials de Malalties Infeccioses en els hospitals del País Valencià”, ha conclòs la diputada Isaura Navarro.