Bota al contingut principal

La diputada del grup parlamentari Compromís, Cristina Rodríguez, ha registrat en Les Corts una proposició no de llei amb què pretén que s’establisquen mesures per protegir els cultius tradicionals de plantacions adjacents que poden perjudicar-los.

Segons explica Rodríguez “açò passa per exemple en els cas dels cítrics, on la plantació d’algunes noves varietats agreugen el problema de la pinyolà en les varietats tradicionals que tenen al seu voltant. Esta és una situació preocupant per als agricultors perquè afecta a la rendibilitat del seu negoci, per això hem presentat esta iniciativa parlamentària, per buscar contribuir a la seguretat de l’agricultor, garantitzant la responsabilitat d’aquells que planten varietats que puguen ocasionar danys a tercers”.

En concret la proposició de Compromís insta el Consell a iniciar els tràmits legislatius perquè els propietaris o arrendataris de finques rústiques que realitzen plantacions de cultius herbacis o arbrat que siguen susceptibles de provocar en les finques confrontants depreciació comercial, disminució de la producció o deficient desenvolupament vegetatiu dels cultius implantats en les mateixes hagen de sol·licitar el corresponent permís de plantació a la conselleria amb competències en agricultura. Així mateix es proposa establir un sistema de petició d’avals als propietaris o arrendataris de finques rústiques d’estos tipus de cultius a favor de la Generalitat, a fi de poder compensar les pèrdues ocasionades en el cas que es continue amb la plantació de estos cultius i crear un registre sobre estes parcel·les.

Segons explica la parlamentària de Compromís “no existeix cap legislació que impedisca que un nou cultiu provoque danys econòmics als que ja existien prèviament al seu voltant. Entenem que s’ha de protegir la biodiversitat dels cultius i el patrimoni comercial que suposa la política de qualitat que, unida a la producció tradicional dels productes agroalimentaris, constitueix el pilar sobre el qual es done suport la competitivitat del sector agroalimentari valencià”.