Bota al contingut principal

La portaveu adjunta de Compromís, Mònica Àlvaro, ha registrat en Les Corts una proposició no de llei amb què sol·licita al Consell que inste al Govern Espanyol a fer els canvis necessaris en la normativa vigent per garantir i generalitzar l’exempció del pagament de l’IRPF per a la prestació de maternitat.

Segons explica Àlvaro “la sala Contenciós Administrativa del TSJ de Madrid va dictar l’any passat una sentència que ordenava l’Agència Tributària a retornar a una treballadora l’import que havia abonat via Impost sobre la Renda de les Persones Físiques pels ingressos de la prestació per maternitat”.

El dictamen, en aquest cas concret, suposa un trencament amb el criteri tradicional de l’Agència Tributària, que considera la prestació de maternitat i paternitat com a renda del treball. Així, segons la Sentència del TSJ de Madrid aquesta prestació hauria de passar a estar exempta d’abonar IRPF.

En este sentit explica la parlamentària de Compromís que “tot i ser conscients de què aquesta sentència no crea jurisprudència i de què es circumscriu al cas concret d’aquesta treballadora i mare de Madrid, la determinació del tribunal ha donat peu a un debat polític respecte a la qualificació de les ajudes de maternitat i paternitat com a renda del treball”.

Aquest debat produït per la decisió del tribunal coincideix, a més a més, amb una conjuntura de reflexió general sobre les polítiques de natalitat del nostre país i de l’Estat i les seues conseqüències sobre el futur de les pensions.

Per a Àlvaro “en no generar jurisprudència, aquesta sentència no s’incorpora com a criteri en la legislació vigent, però la decisió del tribunal sí que ha evidenciat la necessitat d’impulsar un canvi normatiu que establisca criteris unívocs al respecte”.

Per altra banda, la sentència també tindria incidència sobre les prestacions de maternitat percebudes de les Comunitats Autònomes, ja que conclou que les prestacions per maternitat abonades per l’INSS també estarien exemptes. Així mateix, s’entén que siga quin siga el recorregut de la sentència, abasta també la prestació per paternitat, que precisament l’1 de gener de 2017 ha passat a ser de dos a quatre setmanes.

La sentència ha donat peu a moltes mares i pares a demanar la exempció de l’aportació de l’IRPF per la prestació de maternitat. Tantes, que inclús l’Agència Tributària s’ha vist obligada a fer un comunicat per aclarir la situació, ja que judicialment el termini per reclamar l’exempció per els exercicis no prescrits –de 2012 al 2015- prescriurà el 30 de juny de 2017, i és previsible que moltes més mares i pares inicien processos judicials en el mateix sentit.

“Per tot açò des de Compromís reclamem al govern central que fixe criteris unívocs encaminats a generalitzar l’exempció del pagament de l’IRPF per la prestació de maternitat, així com agilitzar la tramitació i la devolució de l’IRPF abonat per la consideració de la prestació per maternitat com a rendes del treball als pares i mares afectats”, ha conclòs Àlvaro.