Bota al contingut principal

Els grups parlamentaris Compromís i Socialista han presentat hui les seues aportacions conjuntes al document base del mandat marc de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) elaborat pel Consell Rector i assumit per la Comissió de Les Corts com a document de treball.

Entre estes propostes s’ha volgut destacar la que insta a què els mitjans de la CVMC oferisquen, en la mesura de les seues possibilitats tecnològiques, un canal d’àmbit internacional amb programació provinent de la resta de canals així com de continguts específics. Des dels dos grups es creu que amb un canal internacional fomentaríem la projecció de la cultura i la indústria audiovisual valenciana en l’exterior. A més, es proposa tindre en compte la realitat dels valencians i valencianes que viuen a l’exterior promovent la seua relació amb la societat valenciana.

També es proposa que es prenguen mesures per incentivar que la publicitat emesa en els mitjans de comunicació públics valencians siga preferentment en la llengua pròpia. De la mateixa manera es requereix, com ja s’apunta en l’article 33 de la llei de creació de la CVMC, que l’oferta musical cantada del canal temàtic cultural radiofònic continga, com a mínim, un cinquanta per cent de cançons interpretades en valencià.

Així mateix s’ha volgut remarcar en estes al·legacions conjuntes que els mitjans públics valencians respecten i reflectisquen en els seus continguts la diversitat afectiu-sexual existent en la societat i promoguen la igualtat entre les seues diferents expressions i la no-discriminació cap al col·lectiu LGTBI.

Una altra de les aportacions al text del mandat marc insta a la CVMC a establir les mesures oportunes perquè, en tot tipus de contractació externa, es garantisquen unes condicions laborals dignes i de qualitat d’acord amb el que estableix l’article 42 de la llei de creació de l’ens.

Finalment Compromís i PSPV també afegeixen consideracions perquè s’intercanvien continguts amb televisions locals i comarcals, perquè el nous mitjans siguen accessible a les persones amb diversitat funcional i perquè es reflectisca la pluralitat generacional de la societat en els seus continguts, especialment, en els formats informatius i d’opinió.

“Totes mesures per millorar encara més els mitjans públics que ja estem molt prop de què es puguen posar en marxa, i que estem segurs que, per com està sent tot el procés, seran un referent en quant a qualitat informativa i pluralisme”, s’ha assenyalat des d’ambdues formacions.