Bota al contingut principal

Compromís ha sol·licitat avui la compareixença en comissió del governador del Banc d’Espanya, Luis María Linde, per donar explicacions sobre l’ordre que es va emetre a l’esclatar la crisi, a 2008, d’alterar les normes comptables per maquillar els comptes de les entitats bancàries espanyoles.

Segons les informacions del diari El País, un grup de treball dependent de la Direcció General de Supervisió del Banc d’Espanya va donar als inspectors

instruccions de flexibilitzar l’aplicació literal de la norma de refinançament de préstecs hipotecaris (a la pràctica un canvi complet de la regulació) per amagar les comptes i els greus problemes que sofrien sobretot les caixes d’estalvi.

El diputat de Compromís, Ignasi Candela, ha criticat la resposta del Banc d’Espanya que ahir justificà l’ordre i va assegurar que l’objectiu de la mateixa era “homogeneïtzar” l’aplicació de les normes comptables. Candela ha qüestionat per què les instruccions indiquen al seu encapçalat que no són una “interpretació oficial del Banc d’Espanya”, al mateix temps que  prohibeixen la seua difusió i entrega per escrit a les entitats i caixes.

A més de rendir comptes sobre la citada ordre, el diputat de Compromís ha exigit també la compareixença del director general de Supervisió per detallar quines són les funcions i competències del Comitè Tècnic de Coordinació en relació amb les recomanacions sobre la regulació comptable.