Bota al contingut principal

La diputada i portaveu de Compromís a la Comissió d’Indústria en les Corts Valencianes, Teresa Garcia, ha anunciat la presentació d’una proposta per tal que es cree una mesa de treball, amb tots els agents del sector industrial, per tal que es revise i millore la normativa i les pràctiques en matèria de seguretat industrial. 

Segons Garcia, “arran de l’incendi patit esta setmana a una empresa del polígon paterner de Font del Gerro, considerem que és necessari augmentar els recursos personals i materials per a la inspecció i prevenció de les instal·lacions industrials, amb l’objectiu de garantir la seua seguretat i evitar accidents que posen en perill a les persones i el mitjà on es desenvolupen aquestes activitats”.

“Instal·lacions com la sinistrada a Paterna, estan sotmeses al tràmit de llicència ambiental o bé d’autorització ambiental integrada. Aquesta última és competència de la Conselleria, però no té prou personal per a reforçar els serveis d’inspecció i de control de contaminació. D’altra banda, les llicències són competència municipal que molts ajuntaments tampoc tenen capacitat per a controlar-les. Este no és el cas de Paterna, però el que si que entenem que hem de fer és millorar els instruments de coordinació entre ajuntaments i Conselleria així com reforçar serveis d’inspecció, perquè és l’única manera de previndre accidents i incidents com el que malauradament hem hagut de viure fa dos dies a Paterna”, ha explicat la diputada de Compromís.

“I tal i com ha advertit el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i de Grau de València, l’incendi ocorregut dimecres a Paterna no és l’únic, ja que n’hi ha hagut set similars a la província de València durant els últims cinc anys. Però estos incidents no són casos aïllats i altres poblacions també pateixen sovint incidents en empreses industrials, amb un possible risc per a la salut de les poblacions veïnes i del medi ambient”.

“Aquesta mateixa setmana, per exemple, es va produir un incident en Lafarge, a Sagunt, on una caiguda del subministrament elèctric anul·là l’acció dels sistemes de control de partícules, provocant un núvol de pols sobre dos barris densament poblats del Port de Sagunt, a causa dels escassos 200 metres que separen la cimentera de la població”.

“Des de Compromís considerem que tots estos incidents es deuen, d’una banda, a la liberalització normativa que permet la posada en marxa de les instal·lacions industrials amb l’aportació de declaracions responsables per part dels tècnics, sense aportar documents acreditatius. Això no garanteix l’existència d’un segur de responsabilitat civil ni que es compleixen tots els requisits legals per a complir amb les condicions de seguretat industrial”.

“I a tot això s’afegeix que el 2010 es va suprimir l’obligatorietat del visat per a la majoria dels projectes i certificacions de les instal·lacions industrials. En quant al tema de les inspeccions, després d’anys de retallades, la plantilla disponible en la Conselleria i els seus organismes autònoms és insuficient per a realitzar correctament els treballs d’inspecció, vigilància i control. Per tot això, cal posar-se mans a l’obra i treballar en millores que garantisquen la seguretat de les indústries del nostre territori”, ha conclòs la diputada Teresa Garcia.