Bota al contingut principal

La diputada i portaveu de Compromís a la Comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori, Graciela Ferrer, ha presentat una iniciativa perquè la Sindicatura de Comptes porte a terme una auditoria de la gestió dels serveis d’abastiment d’aigua potable i sanejament, en una mostra representativa de municipis del nostre territori. “L’objectiu és garantir aquests serveis públics essencials i, amb això, el dret humà a l’aigua potable i el sanejament de tots els valencians i valencianes”, ha explicat. 

“La realització d’aquest dret humà està vinculada als serveis del cicle integral de l’aigua urbana, és a dir, als serveis d’abastiment d’aigua potable i el sanejament i depuració de les aigües residuals. En aquest context, els municipis tenen un paper fonamental, ja que són les administracions públiques que ostenten les competències sobre aquests serveis, configurant-se com a serveis públics de titularitat municipal”.

“Aquest fet, juntament amb la diversitat de contextos climàtics, socio-econòmics i històrics dels nostres pobles i ciutats, fa que les característiques de la prestació d’estos serveis als ciutadans varien respecte al model de gestió adoptat (públic, mixt o privat), la suficiència, la qualitat i l’assequibilitat dels serveis, l’estat de les infraestructures, la presa de decisions respecte a les inversions i el manteniment a realitzar i cóm es realitzen, els costos dels serveis, l’estructura tarifària de repercussió d’eixos costos, els preus que paguen els ciutadans, la transparència de la gestió, l’accés a la informació, les pràctiques de rendició de comptes, entre d’altres”. 

Segons Ferrer, “la Sindicatura de Comptes és la nostra institució estatutària independent encarregada del control dels diners públics, és a dir, dels diners dels valencians i valencianes, i de cóm s’utilitzen. Això no solament implica fiscalitzar que els comptes respecten els principis comptables i que compleixen les lleis vigents, sinó que la gestió dels recursos humans, materials i pressupostaris es faça de la manera més econòmica, eficaç i eficient, i que s’apliquen els criteris socials, mediambientals i ètics”. 

“Per tot això, considerem que és necessari que la Sindicatura incloga en el seu pla de treball l’elaboració d’un informe de fiscalització sobre la gestió dels serveis d’aigua potable i sanejament, per garantir l’interès públic, la qualitat dels serveis públics i la realització dels drets humans”, ha conclòs la diputada Graciela Ferrer.