Bota al contingut principal

El senador de Compromís, Carles Mulet, va presentar recentment una pregunta escrita dirigida al Govern, després que LA UNIÓ de Llauradors hagués posat uns fets en coneixement del grup ROCA de la Guàrdia Civil, perquè investigara la possible existència d’empreses fantasma destinades a la compra de cítrics per a la indústria de transformació, per si estigueren vulnerant la legalitat.

Aquesta denúncia es va fer després de les queixes de diversos citricultors, després de comprovar que alguna d’aquestes empreses no sol·licita ni tan sols als agricultors el document DATA que garanteix l’origen lícit de la fruita, permetent qualsevol tipus d’origen de la fruita, ja siga de tercers països sense control sanitari o, directament, sostretes als seus amos. La indignació ha anat a més al proliferar a internet anuncis per comprar taronges per a indústria a preus rebentats, davant la crisi de preus en origen d’aquesta campanya.

Mulet va posar en evidència davant del Govern aquesta realitat i va demanar explicacions sobre les mesures adoptades o que cal adoptar. La resposta del Govern de nou es limita a respostes genèriques:

La Llei 12/2013 de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, protegeix de forma especial als operadors més febles i reforça la garantia i seguretat jurídica del conjunt dels operadors.

Aquesta garantia es basa en l’obligació de formalitzar per escrit els contractes. Així mateix la Llei estableix un sistema públic de control dels possibles incompliments que es canalitza a través de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA). L’AICA és, per tant, l’organisme creat per a garantir el compliment de la Llei 12/2013, per a això realitza inspeccions d’ofici, investiga les denúncies que es presenten per possibles incompliments de la Llei, inicia i instrueix expedients sancionadors i proposa sancions en cas de detectar infraccions.

Des de la seua posada en marxa, l’AICA ha realitzat més de 5.000 inspeccions d’ofici. Per tant, si consideren que s’està produint algun incompliment de la Llei de la cadena, poden dirigir-se a l’AICA perquè en ús de les seues atribucions, realitze les actuacions pertinents.

D’aquesta resposta es deriva que la denúncia formulades per aquests casos no va motivar cap nova actuació, ja que remet la resposta a les iniciatives que l’Agència d’Informació i Control Alimentaris emprèn d’ofici (no a instàncies de tercers) i, en aquest cas concret, no es respon sobre cap mesura concreta adoptada. Simplement s’exposen que s’han realitzat 5.000 inspeccions, sense saber quantes d’elles van acabar en sancions, si els sancionats o inspeccionats han estat reincidents, i sense saber quantes d’elles han estat de cítrics i en el territori valencià.

Per a Compromís això evidencia que, tot i existir una legislació al respecte, l’administració fa desistiment de funcions i, també en aquest aspecte, deixa els cítrics i als citricultors abandonats a la seua sort.