Bota al contingut principal

La diputada de Compromís, Cristina Rodríguez, ha assenyalat hui que “ens hem d’ocupar de la correcta gestió de les nostres muntanyes durant tot l’any i fer servir per a això totes les mesures que estiguen al nostre abast, per això volem que es pose en marxa un pla que fomente la ramaderia extensiva a les zones de màxim risc d’incendi”.

“La prevenció d’incendis és una preocupació constant per a Compromís perquè volem un territori verd i viu, però també ens preocupa l’abandonament de l’activitat ramadera i la seua intensificació. Per això hem elaborat una iniciativa parlamentària en què relacionem aquests dos assumptes, que sempre havien estat units de manera simbiòtica, i que en les últimes dècades han deixat d’estar-ho. Pretenem que es recupere aquesta relació entre ramaderia extensiva i prevenció d’incendis, que seria molt beneficiosa per a tots”.

Segons s’explica des de Compromís existeixen moltes experiències reeixides sobre l’ús del pasturatge com a eina per a controlar la vegetació que es poden traslladar al nostre territori. El pasturatge amb bestiar domèstic en determinades zones no elimina completament la necessitat de realitzar esbrosses amb mitjans mecànics, però sí permet reduir la seua freqüència, i amb açò reduir costos a l’Administració.

Com és sabut, els remugants contribueixen a reduir la quantitat de combustible vegetal, (per la seua capacitat per a transformar-ho en menjar i gràcies al calcigament que exerceixen sobre el sòl); a remoure la terra, oxigenar-la, abonar-la de forma natural i a reforestar el terreny gràcies a la ingesta de llavors que transporten i expulsen mitjançant la defecació.

Així, el pasturatge amb bestiar oví i caprí aprofita el farratge que creix sota les copes. A més, si durant els mesos de primavera i estiu les ovelles van deixar les pastures pràcticament arran de terra, quan el terreny comença a assecar-se i augmenta el perill d’incendi, el risc de foc gràcies al pas del bestiar ara disminueix. Amb una pastura de baixa altura, establint una estructura de muntanyes de mosaic, és més fàcil prevenir un incendi de grans magnituds. Així s’intenta controlar tant la propagació vertical com a horitzontal del foc.

D’altra banda, la capacitat del bestiar caprí de parar-se sobre les seues potes posteriors li permet brostejar fins a altures de dos metres en àrees on es troben arbres i plantes enfiladisses, a més del matoll i arbustos que també consumeixen.

Segons explica Rodríguez “com ja s’ha demostrat, a més de prevenir o disminuir el risc d’incendis, la pràctica del pasturatge suposa un aprofitament sostenible dels recursos naturals. Per això des de Les Corts plantegem la necessitat d’elaborar un Pla de manteniment d’àrees estratègiques per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la ramaderia extensiva, que identifique les zones de màxim risc amb potencial per a l’ús d’aquesta eina. Aquest pla inclouria una auditoria de la situació i un diagnòstic que valore superfícies i necessitats d’inversió, així com un pla d’acció i un cronograma per al seu desenvolupament”.

La proposta de Compromís també incorpora la necessitat de la posada en marxa d’un programa d’ajudes per a la recuperació de zones estratègiques que van tenir ús ramader i van ser abandonades o per a l’establiment de noves zones ramaderes en àrees estratègiques lligades a la prevenció d’incendis. Així com la creació d’un segell agroalimentari de qualitat per als productes originaris d’aquestes zones, que incloga un missatge positiu en el qual es pose en valor que el consum d’aquests productes contribueix a la prevenció d’incendis.