Bota al contingut principal

La portaveu adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha presentat en Les Corts una proposició no de llei en què el seu grup parlamentari insta el Consell a prendre, de manera immediata i urgent, les mesures necessàries per a garantir la gratuïtat total dels llibres de text a tota la població escolar que curse els estudis obligatoris en centres mantinguts amb fons públics.

Segons ha assenyalat Oltra “la Conselleria d’Educació, mitjançant ordres publicades al DOCV, estableix un mecanisme per subvencionar part de les despeses que suposa l’adquisició dels llibres de text als col•legis valencians per part de l’alumnat. Malgrat que l’ordre fa referència a la gratuïtat dels llibres de text, el terme es queda sols en una mera enunciació, ja què de fet, les ajudes no acompleixen esta finalitat i són tan sols una ajuda que cobreix només una part de la despesa que els pares i mares valencians tenen que fer front curs rere curs”.

“La Constitució Espanyola –ha afegit la parlamentària- al seu article 27.4 estableix que l’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït. I les successives lleis orgàniques sobre educació han arreplegat i desenvolupat este precepte institucional”.

Per a poder abastir l’objectiu d’una gratuïtat total de l’educació la proposta de Compromís insta el Consell a incloure en cadascun del exercicis pressupostaris, començant pel 2012, les partides pressupostàries necessàries per a garantir la gratuïtat total dels llibres de text a tota la població escolar que curse els estudis obligatoris en centres mantinguts amb fons públics.

Per a Oltra “en temps de crisi és quan la ciutadania més necessita de l’acció dels seus governs i des de Compromís creguem que ara més que mai s’ha de fer una aposta decidida per l’educació pública i gratuïta i en eixe sentit va encaminada la proposició que hem registrat”.