Bota al contingut principal

Compromís s’ha alineat amb els altres partits del Pacte del Botànic en la comissió de Medi ambient de les Corts Valencianes per a votar en contra de la proposició no de llei (pnl) presentada per Ciutadans en considerar-la “oportunista i contradictòria”. La formació d’Albert Rivera pretenia que la càmera valenciana reclamara a l’Estat l’engegada immediata del transvasament Xúquer-Vinalopó mentre, fa unes setmanes en el Congrés dels Diputats, votava en contra de dotar de les inversions necessàries per a reparar la Bassa de Sant Diego, element de regulació fonamental per al ple funcionament del transvasament.

La coalició no ha votat a favor d’aquesta proposta posat que la posició de Ciutadans advoca per utilitzar les aigües del transvasament per a proveïment i regadiu, sense més precisions. Val la pena recordar que el transvasament Xúquer-Vinalopó té com a finalitat la substitució d’extraccions per a usos agraris que han donat lloc a la sobreexplotació dels aqüífers de l’Alt i Mitjà Vinalopó, per a afavorir la recuperació del bon estat dels aqüífers així com per a garantir el subministrament de cabals als usos agraris en el Vinalopó. Compromís i el grup Socialista van proposar conjuntament que s’esmenara la proposta de C’s per a arreplegar adequadament la funció del transvasament per a garantir la sostenibilitat i reduir la vulnerabilitat de la conca del Vinalopó. No obstant açò, C’s s’ha negat a incorporar aquesta modificació.

“La iniciativa no solament és redundant. És també oportunista perquè mentre ací vénen a fer propaganda demanant activar a ple rendiment el Xúquer-Vinalopó, a Madrid voten en contra d’incloure les inversions necessàries perquè açò ocórrega. Va passar amb l’esmena de Compromís (esmena 5808) per a incloure en els pressupostos estatals 2017 les inversions per a reparar la bassa de Sant Diego, infraestrutura fonamental per al ple rendiment del transvasament, i que requereix des de 2012 de reparacions que permeten que el transvasament funcione a màxim nivell”, ha considerat la portaveu de Medi ambient de Compromís, Graciela Ferrer.

PROPOSTA SENSE CAP NI PEUS

La proposta de Ciutadans obviava que el transvasament Xúquer-Vinalopó forma part d’una solució integral a la sobrexplotació del sistema hidrològic que nodreix d’aigua les comarques del Vinalopó i L’Alacantí. En 2006, la Comissió Europea va aprovar incrementar el cofinançament, fins a aconseguir els 120 milions d’euros, de la construcció del transvasament des de l’Azud de la Marquesa a Villena per a substituir les extraccions d’aigües subterrànies per a ús agrari dels aqüífers sobreexplotats del Vinalopó, després de comprovar la inviabilitat del transvasament inicialment proposat. agraris. D’aquesta manera, es garantirien els usos agraris del Vinalopó, els aqüífers es recuperarien i es milloraria la disponibilitat d’aigües subterrànies de bona qualitat per al consum de boca, fonamentals per a les poblacions de l’Alt i Mitjà Vinalopó.

Així mateix, la Dessaladora de Mutxamel, que també ha comptat amb cofinançament europeu, serviria per a complementar, al costat de les dessaladores Alacant I i Alacant II, i les aportacions a través de la Mancomunitat de Canales del Taibilla, l’oferta de recursos hídrics d’alta qualitat per als usos urbans, que es concentren en la costa alacantina, tant a l’Alacantí com en la Marina Baixa.

Concretament, les infraestructures de producció d’aigua dessalada han de servir per a substituir també les extraccions d’aigües subterrànies en l’Alt Vinalopó per a usos urbans en la costa, millorant l’estat dels aqüífers i amb açò, la garantia de disponibilitat de recursos subterranis per als usos que es mantinguen, després de l’oportú pla d’ordenació d’extraccions en dites aqüíferes i aplicació de les normes d’explotació del transvasament i del sistema Vinalopó-Alacantí, que el Govern d’Espanya encara no ha elaborat.