Bota al contingut principal

El diputat del grup parlamentari Compromís, Josep Nadal, ha presentat una iniciativa parlamentària per aconseguir que les subvencions de la Generalitat i les diputacions destinades a la conservació, la restauració, la posada en valor, la promoció i la protecció dels béns de patrimoni natural, forestal i agrari cobrisquen el 100% de la inversió als pobles més menuts.

Aquesta iniciativa en forma de Proposició no de Llei està motivada, segons el diputat de Compromís, per “la necessitat de conservar el nostre patrimoni natural i agrari que recau, sobretot, en la responsabilitat de pobles menuts que en molts casos tenen pressupostos anuals inferiors a 400.000 €, i que quan demanen una subvenció per a reparar un camí rural, per exemple, han de renunciar perquè no poden fer front a la part que han de pagar que pot no arribar ni al 20% del cost de l’obra, però que es converteix en una quantitat impossible”. Això, segons Nadal, “suposa que cada vegada el món rural es trobe més abandonat”.

Els municipis rurals representen el 61.85% de tot el territori, no obstant això sols suposen el 6.82% de la població del País Valencià, cosa que condiciona molt la conservació del medi natural, amb les seues derivades com són la protecció contra incendis o la recuperació d’àrees degradades, a més d’explicar el degoteig de camps abandonats arreu del País degut, també, a que el 24.8% de la població de les zones rurals té més de 65 anys, enfront del 16% dels no rurals. Això fa que cada vegada les zones rurals estiguen més despoblades i no hi haja gent que treballe els camps i gestione les muntanyes i boscos. “Nosaltres hem de lluitar contra aquest despoblament amb polítiques que fixen la gent al territori, i les subvencions als pobles menuts són un element importantíssim, ja que moltes vegades suposen llocs de feina, o millorar les condicions de vida de la ciutadania d’aquests pobles”, ha indicat el parlamentari de Compromís.

A més cal tindre en compte, segons Nadal, que “la forma més econòmica de lluitar contra els incendis forestals és la prevenció i aquesta, qui millor la fa, són la gent dels pobles que viuen les muntanyes i el territori com a part indivisible de la seua vida, cal aprofitar les sinergies entre l’activitat agrícola i la protecció del medi natural, una sinergia que sense persones als pobles menuts no pot existir”.

Aquesta iniciativa comparteix la visió de protecció i ajut a les zones rurals que va quedar plasmada amb la proposta presentada per Compromís l’any 2016 per a la protecció i promoció del patrimoni i que ja està sent aplicada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports.