Bota al contingut principal

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha demanat un “esforç inversor real molt més gran” dels pressupostos per a ciència per part de l’Administració General de l’Estat, després de constatar el progressiu descens del percentatge per a ciència fins a arribar, segons la Fundació per a la Innovació (COTEC) al 29,7% del pressupostat l’any passat.

La coalició recorda tot el terreny i temps perdut “que Espanya ha de dedicar per apropar-nos al conjunt d’Europa en aquesta matèria” i ha assenyalat que “ens vam comprometre amb la Unió Europea a dedicar el 3% del PIB a R+D en l’horitzó 2020 com a motor del desenvolupament econòmic i social“.

Per al representant valencianista “urgeix garantir que la quantitat pressupostada en inversió pública en R+D+I en els ministeris competents s’executa en els seus màxims graus de compliment, per reduir la bretxa existent amb Europa i acostar-nos a la mitjana dels països del nostre entorn, que tenen la ferma voluntat de complir amb els objectius marcats per la Unió Europea”. Per Navarrete “aquesta seria la millor marca Espanya possible“, per la qual la coalició insta el Govern a compensar els mínims històrics assolits en els últims anys augmentant la taxa d’execució de polítiques públiques d’R+D+I fins a percentatges que garantisquen arribar al 3% del PIB en R+D en l’horitzó 2020.

La coalició reclamarà adoptar quan abans mesures pressupostàries i legislatives per frenar el distanciament amb Europa en aquesta matèria, com ara reforçar l’educació primària, promoure que les universitats siguen innovadores, desenvolupar una economia que valore i finance actius intangibles, a més de reforçar el paper tractor del sector públic i incentivar el talent intraemprenedor, en la línia del manifestat per la COTEC.

L’Estat espanyol ha vist encadenar descensos en la intensitat inversora en R+D durant anys, fins a situar-se a la cua d’Europa pel que fa a la despesa en relació al PIB. Aquesta despesa ha crescut per sota del que creixia l’economia, perpetuant un model productiu d’elevat risc. En aquest sentit Compromís considera urgent que s’adopten quan abans mesures pressupostàries i legislatives per frenar el distanciament amb Europa.

L’evolució de la inversió, allò que ens hauria de fer presumir del nostre país, ens posa vermells quan veiem gràfics com els del pes de l’R + D en l’estructura econòmica del país en un context de suposada recuperació econòmica després de la crisi i amb una evolució per sota del PIB”, ha dit el senador castellonenc.

Especialment malament queda en el balanç la inversió en el sector públic, que llasta la inversió en lloc de afavorir-la, el que ens ha deixat a la cua d’Europa. Les xifres són molt preocupants: des de 2009 Espanya ha perdut 13 dels 21 punts de convergència en R+D que havia retallat a Europa entre 2000 i 2008. Ens situem en 2016 al 58,6% d’inversió que realitza la mitjana de països de la Unió Europea, el que ens torna a la situació que Espanya tenia l’any 2003. Espanya segueix sense recuperar nivells d’inversió en R+d previs a la crisi (està un 9,1% per sota). Per contra, la UE els ha superat de forma clara (està un 27% per sobre).

La pròpia COTEC responsabilitza d’aquesta dinàmica a la decreixent taxa d’execució del pressupost dedicat a aquesta política. Segons les seues dades “l’Administració central només va invertir l’any passat un de cada tres euros del pressupost per a R+D+I consignat en els ministeris competents“. Dels 4.635.000 d’euros de pressupost públic per a R+D+I disponibles el 2017, finalment es van invertir 1.376, un 29,7%, la taxa d’execució més baixa en R+D+I des que es registra aquesta dada.