Bota al contingut principal

La portaveu adjunta de Compromís, Mònica Oltra i el diputat valencianista Fran Ferri han abandonat la reunió de la vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León amb els representants de les forces polítiques de les Corts perquè la consellera “ens ha proposat grans pactes sense escoltar-nos i sense voler acceptar el nostre decàleg, que planteja una sèrie de mesures democràtiques per a tornar a la normalitat a la política valenciana”.

Oltra i Ferri han lliurat un document a la vicepresidenta el qual ha estat ignorat per la representant del Consell i, per eixe motiu, els representants de Compromís han optat per abandonar la reunió. No obstant això, Oltra ha assenyalat a l’eixida que en qüestions importants, “com totes les de caire social, les infraestructures o les mesures per l’ocupació, comptaran amb el nostre suport, però va sent hora que el Consell demostre que vol consensos acceptant propostes de l’oposició i complint amb un mínim de respecte de la democràcia, cosa que no passa ara”.

La portaveu adjunta de Compromís ha tornat a recordar que, encara, el president de la Generalitat no ha rebut a l’associació de víctimes del Metro, tal com va prometre al començament del seu mandat.

El decàleg presentat per Compromís és el següent:

DECÀLEG PER AL DIÀLEG POLÍTIC

1. Acord per la transparència i la democràcia
Lliurament a l’oposició de la documentació sol·licitada, incloent-hi contractes, factures, convenis, etc. que hagen estat demanats i no lliurats o que siguen demanats, també aquells que tenen a veure amb assumptes conflictius com ara la trama Gürtel o Brugal, la visita del Papa en 2006, els sobrecostos de CACSA, etc. Compliment de la Sentència del TSJCV 376/2011 que obliga al Consell a lliurar al Grup Compromís els contractes menors amb determinades empreses sospitoses i retirada del recurs de casació.

2. Acord per la legalitat, la democràcia i la pluralitat social
Elecció dels òrgans estatutaris d’acord amb els preceptes legals i reglamentaris, garantint-hi la pluralitat, professionalitat i compliment dels requisits de compatibilitat i adequació professional.
Canviar les polítiques de subvencions, convenis i assignacions pressupostàries clientelars en funció de l’afinitat política de l’associació o entitat social amb el partit en el govern i substituir-la per una política de finançament equitativa i justa en funció de programes, activitats, implantació i rendibilitat social. Retirada d’expedients sancionadors persecutoris a entitats cíviques (Acció Cultural, Ca Revolta, etc.). Tracte igualitari en funció de les condicions de cadascú en el finançament d’activitats socials.

3. Acord per la informació veraç, la llibertat d’expressió i la pluralitat d’opinions
Transformació de RTVV en un mitjà de comunicació públic d’acord amb la seua llei de creació. Tria del Director/a de TVV i de Ràdio 9 per majoria qualificada, posada en marxa del Consell Audiovisual com preveu la legislació. Conversió de l’ens en un mitjà de comunicació lliure, plural, professional, veraç, de qualitat i en valencià evitant que seguesca sent una eina al servei del partit en el govern. Impedir que les contractacions a RTVV responguen a criteris partidistes sinó a criteris de professionalitat, mèrit i capacitat. Acord per la llibertat artística i d’expressió. Censures mai més. Rehabilitació de persones que han patit la persecució com l’ex-director del MUVIM Román de la Calle.

4. Acord per l’ètica en la vida pública i per l’accés a la funció pública per mèrit i capacitat
Acabar amb el nomenament de persones imputades com a càrrecs de direcció altament qualificats i acord per no portar imputats o condemnats per corrupció en les llistes electorals. Garantir l’accés a la funció pública en funció de capacitat i mèrits com preveu la legislació. Transparència en la contractació de personal de confiança acabant amb la pràctica de contractacions encobertes de personal que no treballa per a finalitats col·lectives sinó per objectius partidistes del partit en el govern.

5. Acord per un urbanisme sostenible
Prèviament a buscar un consens en una nova regulació de l’urbanisme valencià i legislació sobre ordenació del territori, paralització del tots els PGOU o d’altres planejaments i ordenacions que estiguen sota investigació judicial. Protecció de centres històrics i barris dels nostres pobles i ciutats que conserven el patrimoni històrico-artístic i la singularitat.

6. Acord per una política econòmica i social justa
Garantir a través dels poders públics unes polítiques de protecció social que eviten l’exclusió social i econòmica de les capes de població més desafavorides. Prioritzar les polítiques actives de creació d’ocupació. Tramitar de manera lleial i justa amb els afectats i familiars la llei de dependència canalitzant-la a través dels serveis socials municipals i eliminant la irretroactivitat aprovada pel Consell. Augment significatiu de la Renda Garantida de Ciutadania. Cap ciutadà sense cobertures, cap família sense recursos. Instrumentar l’accés a la vivenda i posar en marxa per donar acollida digna en vivendes socials a les famílies desnonades. Cap persona sense sostre. Cap família al carrer.

7. Acord per una fiscalitat pública i una banca pública valenciana
Acord per una fiscalitat progressiva en funció de la capacitat econòmica de cada ciutadà o ciutadana per a lluitar contra el dèficit. Rescat de la CAM per a convertir-la junt amb l’IVF en una vertadera banca pública valenciana amb capacitat d’incidir sobre el mercat i trencar les actuals tendències del mercat dissenyades principalment pels bancs i entitats financeres privades.

8. Acord sobre la defensa dels serveis públics
Acord per la defensa de l’educació pública, de qualitat i en valencià. Apostar pels centres públics eliminant concerts innecessaris. Marcar una data límit per a acabar amb els concerts. Educació pública sense cost dels 0 als 3 anys. Centres públics en solars públics. Finalització de les infraestructures compromeses.
Acord per la sanitat pública de gestió pública. Pronunciament inequívoc en contra del doble pagament (copagament). Reducció de la despesa farmacèutica. Finalització de les infraestructures compromeses.

9. Acord per les infraestructures ferroviàries sostenibles i segures
Acord per una xarxa de rodalies ferroviàries transferida i eficient: Gandia-Oliva-Dénia, rodalia de Castelló al nord, etc. Defensa del corredor mediterrani de mercaderies prioritari per a l’economia de l’arc mediterrani. Seguretat i qualitat de les línies de FGV i compliment dels acords parlamentaris fruit de la comissió d’investigació de l’accident de metro de 3 de juliol de 2006. Posar data a la reunió del President de la Generalitat amb l’Associació de Víctimes 3 de Juliol a més tardar en octubre de 2011.

10. Acord pel valencià
Posada en funcionament de mesures positives de promoció de l’ús del valencià. El valencià com a requisit a tota l’administració pública valenciana i a l’administració local de predomini lingüístic valencià. Retirada del decret de tres terços que penalitza el valencià. Garantir l’ensenyament en valencià en totes les etapes educatives. Promoció de la música, teatre, pel·lícules, cultura en valencià. TVV com a eina de promocionar la cultura i artistes en valencià. Promocionar el doblatge de pel·lícules en valencià.