Bota al contingut principal

Els senadors valencianistes han demanat al Govern que modifique l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 670/1987 sobre pensions extraordinàries i fets causant de les mateixes, amb la finalitat que tinguen en consideració d’accidents en acte de servei aquells que patisca el personal públic i militar en anar o tornar al lloc de treball i les malalties o defectes, patits amb anterioritat pel personal, que s’agreugen com a conseqüència de la lesió constitutiva de l’accident.

Carles Mulet y Jordi Navarrete han ressaltat que aquesta petició “sorgeix arran de la manca de consideració d’accidents en acte de servei dels possibles accidents laborals que puguen patir els militars i la resta de funcionaris públics que, com a conseqüència, genera una desigualtat de tracte entre els treballadors públics i la resta de treballadors“.

A més existeix un greuge entre els militars i funcionaris afectats que van ingressar abans de l’1 de gener de 2011 i els que van entrar amb posterioritat, ja que als treballadors anteriors a l’establiment de la nova normativa no se’ls reconeix aquesta tipologia d’accidents laborals, cosa que ha motivat aquesta petició formulada en coordinació amb representants de l’Associació Professional de Suboficials de les Forces Armades (ASFASPRO).

Els senadors de Compromís han promogut en els últims mesos iniciatives de tot tipus tendents a recuperar drets laborals després de la crisi i reclamar millores en diferents àmbits. Així recentment s’han reunit amb representants sindicals i treballadors de Correus, presons, defensa dels drets en els casos de jubilació anticipada, les reclamacions dels bombers forestals valencians i propiciat la defensa d’una millora del salari mínim interprofessional, la tributació de les grans empreses, etcètera.