Bota al contingut principal

El senat de Compromís, Carles Mulet, va sol·licitar un Inventari de Béns immobles llogats a tercers per part de l’administració general de l’Estat la comunitat autònoma valenciana, i preu d’aquests lloguers a l’any, i un Inventari de Béns immobles de l’administració general de l’Estat disponibles en la comunitat autònoma valenciana, i si es disposa de la informació de quins d’ells estan en ús o desús, i si existeixen projectes per als quals no tenen ús.

Respecte a aquesta última petició s’ha facilitat l’enllaç al Portal de la Transparència de l’Administració General de l’Estat (AGE) on es publica la relació dels béns immobles que són propietat de la AGE o sobre els quals ostenta algun dret real i que figuren en l’Inventari General de Béns i Drets de l’Estat.

La informació, que es pot filtrar per província, conté els béns i els usuaris (Ministeris i Organismes) i s’indica, en cada cas, la superfície ocupada per cadascun d’ells. Els immobles de domini públic afectats o adscrits a Organismes i Ens Públics es considera que estan complint amb les finalitats que van motivar la seua afectació, adscripció o adquisició, per la qual cosa únicament cal entendre que no tenen un ús específic els immobles de caràcter patrimonial, no afectats a un ús o servei públic (ús: Patrimoni de l’Estat).

Així mateix, s’assenyala que tota la informació relativa al Pla de Vendes d’Immobles de l’Estat es pot consultar en la pàgina web del Ministeri d’Hisenda, a través del següent enllaç: http://www.hacienda.gob.es/es-es/areas%20Tematicas/Patrimoni%20deel%20Estat/Pàgines/PlandeventasinmueblesdelEstado.aspx
La relació de locals llogats per part de l’administració central suma 46 en tot el País Valencià, amb un lloguer total de 2.783.228 euros a l’any.

Per al portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet “costa entendre com l’Estat arriba pagant durant dècades per llogares altíssims per a tindre les seues dependències, com a tall d’exemple a Alacant: 369.930 a l’any per la Direcció General de Cadastre, a Castelló 277.625 a l’any per part de l’edifici de l’antic banc d’Espanya, o a València 288.660,00 pel llogar de l’edifici de Cadastre. Estem parlant de quasi tres milions d’euros a l’any, una barbaritat, per a edificis que no té un ús imprevist o esporàdic, sinó des de fa dècades el mateix. Es tracta d’organismes públics que no desapareixeran, i el normal haguera sigut invertir en la construcció o adquisició d’immobles per a optimitzar aquest dispendi, més quan la pròpia administració general de l’Estat disposa de més d’un centenar de solars o immobles sense ocupar. El següent pas serà demanar còpia d’aquests contractes per a saber qui s’està beneficiant d’aquests estratosfèrics lloguers”