Bota al contingut principal

El diputat de Compromís en les Corts, Josep Nadal, ha presentat una proposta per tal que “des de totes les administracions i institucions, ja siguen les autonòmiques, l’estatal i l’europea, s’incloga, a la legislació sobre migració, la figura de la persona refugiada ambiental”.

Segons el diputat Nadal, “ens enfrontem a un panorama, contrastat per diversos estudis internacionals, on les migracions per causes climàtiques augmentaran en el futur immediat. Un d’estos estudis és l’elaborat per l’ONU el 2018, i que avalua la migració a 16 països de l’OCDE, entre el 1980 i el 2015, on es trobaven els majors receptors de persones migrants, com ara els Estats Units, Alemanya, Regne Unit, Canadà, Austràlia, Espanya o Itàlia, amb persones provinents de 198 països, i que demostra que el canvi climàtic és el motiu més important de desplaçament dels països d’origen”.

“Tot açò reforça la idea que el canvi climàtic és un motiu de primer ordre en els desplaçaments de població, assumpte contrastable amb els més de 17 milions de desplaçaments per desastres naturals i el canvi climàtic del passat any 2018. D’altra banda, més de 60 milions de persones van cada any des de les zones rurals a les ciutats, mentre que nou milions van a altres països. Este fenomen migracional no és aliè a l’Estat espanyol, i ja hi ha informes publicats que alerten que les persones a Espanya ja tenen en compte el factor climàtic a l’hora de mudar-se de localitat a l’interior peninsular”.

“I també hem de tindre en compte la previsió de molts organismes que hi haurà entre 300 i 400 milions de persones afectades per la pujada del nivell de la mar el 2050. Una circumstància de la qual no es lliurarà el territori valencià, ja que tenim molts quilòmetres de costa densament poblada i estem entre les zones d’Europa en què més afectada es veurà la població, obligant-nos a modificar la nostra forma de vida per la sequera i la desertificació”.

“Per tot això és urgent crear la figura de la ‘persona refugiada climàtica o ambiental’. El Govern del Botànic ha de continuar lluitant contra la crisi climàtica i posar especial atenció a la seua vessant migratòria, tant al territori valencià com de la resta del món, considerant la migració com una estratègia d’adaptació al canvi climàtic, i fomentant la garantia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible dins de l’impuls necessari al nou marc normatiu del Canvi Climàtic i Transició Ecològica. A més ha de tindre en compte, dins de l’Estratègia Valenciana de Desenvolupament Rural i l’Agència Valenciana contra el Despoblament, el fenòmen de la migració per lluitar contra el despoblament rural. I és fonamental elaborar una estratègia de migracions amb la participació de representants de la societat civil, administracions locals i autonòmiques”.

“Per últim, l’Estat espanyol haurà de treballar per acceptar el concepte de persona refugiada ambiental en la legislació de migració i asil espanyola, així com donar suport a la iniciativa Nansen i afavorir la configuració en el dret internacional de la protecció legal a les persones desplaçades de les seues llars per causes mediambientals i climàtiques. En quant a la Unió Europea, haurà de liderar l’acceptació del concepte de persona refugiada ambiental per oferir un estatut apropiat a tota persona d’un tercer país que necessite protecció internacional per motius mediambientals i climàtics en el marc d’un nou Sistema Europeu Comú d’Asil”, ha conclòs el diputat Josep Nadal.