Bota al contingut principal

La diputada i portaveu de Compromís a la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat en les Corts, Nathalie Torres, ha presentat una proposta per tal que el Govern de l’Estat espanyol reforme en profunditat i de manera urgent la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, en el sentit de garantir l’equitat fiscal distributiva per damunt de qualsevol privilegi, tal com exigeixen l’article 14 de la Constitució Espanyola i l’article 107 del Tractat Fundacional de la UE.

Segons la diputada Torres, “l’equitat i la igualtat fiscal són principis fonamentals en qualsevol societat democràtica. No obstant això, al País Valencià i arreu de l’Estat es donen en l’actualitat situacions d’exempcions fiscals que distorsionen aquests principis. Un dels casos més coneguts és el de la fiscalitat de l’Església Catòlica i altres entitats religioses, previstes en els articles IV i V de l’Acord sobre Assumptes Econòmics entre l’Estat espanyol i la Santa Seu, i els acords amb altres esglésies, confessions i comunitats religioses i les seues fundacions, que tenen subscrits acords de cooperació amb l’Estat”

“Mitjançant aquestes cobertures legals, els llocs de culte estan exempts de contribuir amb impostos, de la mateixa manera que gaudeixen d’aquesta exempció les associacions, fundacions, entitats i congregacions religioses. El problema rau en el fet que darrere d’aquesta situació, lògica i raonable, s’amaguen altres situacions clarament discriminatòries. Activitats econòmiques com hospitals privats, universitats privades, hotels, oficines, aparcaments públics, residències, entre d’altres, amb una evident finalitat lucrativa, que gaudeixen d’exempcions fiscals com si es tractara de llocs de culte, i entren en clara competència deslleial amb altres unitats de negoci que paguen els seus impostos”, ha explicat la diputada de Compromís.

“A més a més, si atenem als acords subscrits entre l’Estat espanyol i la Santa Seu, l’article IV reconeix que aquelles activitats que es destinen a explotacions econòmiques no estaran exemptes de pagar els impostos corresponents, i s’hauran d’equiparar amb les altres sense partir d’una posició d’avantatge, de manera que la fiscalitat de l’Església no pot aprofitar-se de les sensibilitats religioses reconegudes per l’Estat per a desenvolupar activitats econòmiques. I així ho ha reconegut, fins i tot, el Papa Francesc, qui en una entrevista als mitjans de comunicació va afirmar que els edificis dedicats a fins que no siguen de culte o socials sí que haurien de pagar impostos”, ha conclòs la diputada Nathalie Torres.