Bota al contingut principal

El portaveu adjunt de Compromís, Juan Ponce, ha explicat hui que “l’experiència i els estudis científics han demostrat que els ports estan generant una alteració i regressió del litoral més proper i davant això hem registrat una proposició no de llei en Les Corts en què plantegem que s’elabore un estudi que quantifique econòmicament el cost de fer front a esta regressió i en virtut d’est estudi s’elabore una proposta econòmica per a què una part dels beneficis dels ports comercials es dediquen a pal·liar els efectes dels ports en el nostre litoral”.

Concretament la proposició de Compromís insta el Consell a elaborar un informe sobre els efectes dels ports comercials valencians sobre la franja litoral. Este infome haurà d’analitzar les conseqüències geomorfològiques i de regressió en la nostra costa, i incloure una estimació de despeses generades directament pels ports en mesures de protecció de la costa als municipis situats a les àrees d’afecció de cada port.

Així mateix esta iniciativa de Compromís signada conjuntament per Juan Ponce i les diputades Papi Robles i Graciela Ferrer, planteja que en virtut d’aquest estudi, des de la Generalitat s’elabore una proposta econòmica per traslladar al Govern Central que fixe que un percentatge permanent dels beneficis dels ports es destinen específicament a inversions de protecció litoral a les seues àrees d’influència, a més de fixar un altre percentatge destinat a actuacions conjuntes al litoral, sempre garantint la sostenibilitat ambiental del nostre territori.

Per a Ponce “els darrers temporals han posat de manifest l’enorme fragilitat del nostre litoral, que és un recurs econòmic, turístic, territorial i patrimoni natural de primera magnitud. És previsible, a més, que degut als efectes del canvi climàtic, els diversos pronòstics d’augment del nivell de la mar, així com dels processos de regressió marina aquests fenòmens tinguen cada volta una major incidència, com ja hem observat”.

A estes circumstàncies de caràcter natural, les quals només es poden afrontar des d’un punt de vista de polítiques ambientals globals i coordinades, s’afegeix l’efecte que sobre el litoral provoquen les grans infraestructures impulsades a la franja costera, especialment els de major magnitud com poden ser els ports comercials.

Absolutament tots els estudis sobre regressió litoral, sobre les dinàmiques dels sistemes litorals, coincideixen en els efectes directes que aquestes infraestructures provoquen sobre la franja litoral. En les anàlisis geomorfològics es destaca l’efecte directe erosionador que, a la nostra costa i especialment al golf de València provoquen els ports a la franja sud d’influència, ja que constitueixen una barrera física que impedeix el dipòsit de sediments al sud de sí mateix, i per tant, acceleren el procés regressiu general.

“De fet, aquests efectes sobre el litoral són tan evidents que qualsevol projecte d’ampliació portuària inclou una declaració ambiental amb inversions puntuals al sud de cada port. No obstant això, aquestes inversions puntuals s’han demostrat insuficients per afrontar un procés regressiu”.

Donada la importància socioeconòmica de les instal·lacions portuàries comercials –que a més al nostre territori tenen una transcendència indiscutible- des de Compromís es considera que l’impuls industrial i comercial que hi generen ha de ser compatible amb el desenvolupament turístic i amb la protecció d’un recurs natural i social com és el nostre litoral.

“Per això, i per establir mecanismes permanents d’actuació sobre el litoral i per compatibilitzar dos usos indispensables per l’activitat econòmica del nostre territori (l’activitat comercial dels ports i l’activitat turística dels nostres municipis) proposem que s’evalue i es procedisca per a què els ports es responsabilitzen econòmicament per les alteracions i danys en la costa que provoquen”.