Bota al contingut principal

Mulet recorda l’esforç realitzat pel sector primari per a alimentar durant la crisi a tot un país i considera just enfortir l’economia local en període de crisi

València, 18 de maig  de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha proposat hui al Govern iniciar una campanya de reactivació industrial i empresarial i de promoció dels productes produïts a les nostres fronteres, com a conclusions  apreses de l’actual crisi del Covid-19 en la qual s’ha evidenciat una forta  dependència externa.

El senador valencianista recorda que “els sectors agroalimentari i primari han alimentat a tot un país i han patit en les seues pròpies carns el bloqueig dels mercats, el tancament de les exportacions, el confinament i la crisi de consum i demanda, que ha perjudicat especialment el sector Horeca i xicotets productors i de proximitat”. Des de Compromís plantegen una campanya de promoció i foment del consum de productes locals i quilòmetre zero, molt més ecològics i que beneficia a productors de l’entorn més immediat, la qual cosa manté llocs de treball i injecta diners en l’economia. L’última Enquesta de Població Activa (EPA) publicada constatava la forta destrucció d’ocupació en aquest sector, que s’ha vist agreujada per la crisi de la Covid-19. Per a Mulet “el Govern ha d’apostar per recuperar el dinamisme que van tenir sectors tradicionals de la nostra economia, com el tèxtil”, per posar un exemple.

El Govern sap com hem patit per la dependència externa de material sanitari, quan al nostre país s’ha desmantellat gran part del teixit productiu i empresarial fins al punt que hem pagat a preu d’or aquests béns o, per citar altres exemples, la competència deslleial de productes amb plagues que arriben, el veto rus o els aranzels de Trump estan penalitzant la nostra agricultura, sense que ni Europa ni el nostre país la defense. Per això entenem que el Govern i l’Administració central en coordinació amb les autonomies ha de desplegar tota la seua estructura per a enfortir l’economia local en aquest moment de crisi econòmica i que precisa de mesures urgents per a mantenir i crear ocupació”, ha assenyalat.

No volem que, quan tot això passe i es restablisquen els vols, importacions i exportacions continuem depenent de sectors exteriors, per la qual cosa veiem que és oportú reforçar sectors, canviar hàbits de consum a llarg termini i liderar plans per a reindustrializar el nostre país i consumir productes fets ací, de qualitat i amb valor afegit”, ha afegit.

Compromís propone al Gobierno una campaña estatal de fomento del consumo de productos locales y de proximidad

Mulet recuerda el esfuerzo realizado por el sector primario para alimentar durante la crisis a todo un país y considera justo fortalecer la economía local en periodo de crisis

València, 18 de mayo de 2020

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha propuesto hoy al Gobierno iniciar una campaña de reactivación industrial y empresarial y de promoción de los productos producidos en nuestras fronteras, como conclusiones aprendidas de la actual crisis del Covid-19 en la que se ha evidenciado una fuerte dependencia externa.

El senador valencianista recuerda que “los sectores agroalimentario y primario han alimentado a todo un país y han sufrido en sus propias carnes el bloqueo de los mercados, el cierre de las exportaciones, el confinamiento y la crisis de consumo y demanda, que ha perjudicado especialmente al sector Horeca y pequeños productores y de proximidad”. Desde Compromís plantean una campaña de promoción y fomento del consumo de productos locales y kilómetro cero, mucho más ecológicos y que beneficia a productores del entorno más inmediato, lo que mantiene puestos de trabajo e inyecta dinero en la economía. La última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada constataba la fuerte destrucción de empleo en este sector, que se ha visto agravada por la crisis de la Covid-19. Para Mulet “el Gobierno debe apostar por recuperar el dinamismo que tuvieron sectores tradicionales de nuestra economía, como el textil”, por poner un ejemplo.

El Gobierno sabe cómo hemos sufrido por la dependencia externa de material sanitario, cuando en nuestro país se ha desmantelado gran parte del tejido productivo y empresarial hasta el punto que hemos pagado a precio de oro estos bienes o, por citar otros ejemplos, la competencia desleal de productos con plagas que llegan, el veto ruso o los aranceles de Trump están penalizando nuestra agricultura sin que ni Europa ni nuestro país las defienda. Por eso entendemos que el Gobierno y la Administración central en coordinación con las autonomías debe desplegar toda su estructura para fortalecer la economía local en este momento de crisis económica y que precisa de medidas urgentes para mantener y crear empleo”, ha señalado.

No queremos que cuando todo esto pase y se restablezcan los vueltos, importaciones y exportaciones sigamos dependiendo de sectores exteriores, por lo que vemos que es oportuno reforzar sectores, cambiar hábitos de consumo a largo plazo y liderar planes para reindustrializar nuestro país y consumir productos hechos aquí, de calidad y con valor añadido”, ha agregado.