Bota al contingut principal

El Grup de l’Esquerra Confederal traslladarà les queixes de la coalició per l’empitjorament del servei en la compareixença del ministre al Senat el mes vinent. Compromís insta a trobar solucions per a Xirivella-l’Alter 

València, 25 de maig  de 2020

Les xifres no milloren. La resposta entregada al senador de Compromís, Carles Mulet, sobre les circulacions de tren cancel·lades evidencien que el servei no millora en 2020 malgrat les promeses dels últims ministres de Foment. Segons el senador “els percentatges de cancel·lacions tant en el nucli de rodalia de València com a Múrcia-Alacant o en Mitjana distància van en augment, mentre que els anuncis d’obres i inversions segueixen en l’aire, es van canviant els plans i marejant la perdiu i la xarxa està cada dia més saturada, trens obsolets i amb problemes de personal i materials en augment per a desgràcia dels usuaris”.

Recentment el Govern ja va lliurar unes xifres globals “escandaloses”, en les quals es constatava que les supressions de trens s’havien multiplicat per 14, fins a les 7.500 anuals que deixaven ben clar que la situació “no era de normalitat en les estacions valencianes” i que els qui es queixaven ho feien amb raó. La coalició va reclamar al gener la compareixença per aquest motiu del ministre de Foment, José Luís Ábalos, així com dels màxims responsables d’ADIF, del president de Renfe i dels responsables del nucli de Rodalia de València, davant el “caos” que es viu per la falta de puntualitat del servei i constants cancel·lacions.

Ara hem conegut el detall i constatem l’empitjorament generalitzat i que el cansament generalitzat dels usuaris està fundamentado en totes les línies, nuclis i tipologia de trens. El Govern central ha deixat a la seua sort el servei de tren convencional, mentre dilapidava milionades en un tren d’alta velocitat que utilitza un percentatge mínim de ciutadans i que a més és caríssim”, ha recordat Mulet. Ni populars ni progressistes han complit amb les seues promeses d’invertir en el nucli de rodalia, a modernitzar els trens, dotar de més personal i continuen contestant amb evasives i subterfugis per a ocultar el que és evident: “que la falta d’inversió està portant a aquestes xifres i al descrèdit cap a un servei públic de transport col·lectiu que ha de ser clau per a afrontar el canvi climàtic i garantir la mobilitat del màxim nombre de persones”, ha insistit el senador.

D’altra banda, Mulet ha reclamat una solució per a l’estació Xirivella-Alter, on les circulacions cancel·lades arriben al 97,58% i es manté una estació que precisa d’una solució i actualització del servei, igual que la connectivitat d’aquest nucli i “trencar d’una vegada amb el maltractament i dèficit en les inversions que arrossega el nostre territori, castigat pels diferents governs”.

Alcaldes, plataformes i usuaris de les línies C3 (València- Aldaia / Bunyol / Utiel) han denunciat aquesta situació, la prolongació de la C6 fins al Maestrat i Tortosa, la prolongació del Tren de la Costa, la millora amb Alacant, Gandia, Xirivella o de Sagunt a Caudiel (C-5) així com les inversions promeses o el traspàs de la xarxa de Rodalia després d’una adequada modernització de la xarxa i adaptació d’estacions i trens.

Escandalosas cifras de cancelaciones que el Gobierno entrega a Compromís: la situación lejos de mejorar empeora en el núcleo de València

El Grupo de la Izquierda Confederal trasladará las quejas de la coalición por el empeoramiento del servicio en la comparecencia del ministro en el Senado el próximo mes. Compromís insta a encontrar soluciones para Xirivella-l’Alter

València, 25 de mayo de 2020

Las cifras no mejoran. La respuesta entregada al senador de Compromís, Carles Mulet, sobre las circulaciones de tren canceladas evidencian que el servicio no mejora en 2020 a pesar de las promesas de los últimos ministros de Fomento. Según el senador “los porcentajes de cancelaciones tanto en el núcleo de cercanías de València como en Murcia-Alacant o en Media distancia van en aumento, mientras que los anuncios de obras e inversiones siguen en el aire, se van cambiando los planes y mareando la perdiz y la red está cada día más saturada, trenes obsoletos y con problemas de personal y materiales en aumento para desgracia de los usuarios”.

Recientemente el Gobierno ya entregó unas cifras globales “escandalosas”, en las que se constataba que las supresiones de trenes se habían multiplicado por 14, hasta las 7.500 anuales que dejaban bien claro que la situación “no era de normalidad en las estaciones valencianas” y que quienes se quejaban lo hacían con razón. La coalición reclamó en enero la comparecencia por este motivo del ministro de Fomento, José Luís Ábalos, así como de los máximos responsables de ADIF, del presidente de Renfe y de los responsables del núcleo de Cercanías de València, ante el “caos” que se vive por la falta de puntualidad del servicio y constantes cancelaciones.

Ahora hemos conocido el detalle y constatamos el empeoramiento generalizado y que el hartazgo generalizado de los usuarios está fundamentado en todas las líneas, núcleos y tipología de trenes. El Gobierno central ha dejado a su suerte el servicio de tren convencional, mientras dilapidaba millonadas en un tren de alta velocidad que utiliza un porcentaje mínimo de ciudadanos y que además es carísimo”, ha recordado Mulet. Ni populares ni progresistas han cumplido con sus promesas de invertir en el núcleo de cercanías, en modernizar los trenes, dotar de más personal y siguen contestando con evasivas y subterfugios para ocultar lo que es evidente: “que la falta de inversión está llevando a estas cifras y al descrédito hacia un servicio público de transporte colectivo que debe ser clave para afrontar el cambio climático y garantizar la movilidad del máximo número de personas”, ha insistido el senador.

Por otro lado, Mulet ha reclamado una solución para la estación Xirivella-Alter, donde las circulaciones canceladas llegan al 97,58% y se mantiene una estación que precisa de una solución y actualización del servicio, al igual que la conectividad de este núcleo y “romper de una vez con el maltrato y déficit en las inversiones que arrastra nuestro territorio, castigado por los distintos gobiernos”.

Alcaldes, plataformas y usuarios de las líneas C3 (València- Aldaia / Buñol / Utiel) han denunciado esta situación, la prolongación de la C6 hasta el Maestrat y Tortosa, la prolongación del Tren de la Costa, la mejora con Alacant, Gandia, Xirivella o de Sagunt a Caudiel (C-5) así como las inversiones prometidas o el traspaso de la red de Cercanías tras una adecuada modernización de la red y adaptación de estaciones y trenes.