Bota al contingut principal

La portaveu adjunta de Compromís a les Corts, Aitana Mas, ha presentat una proposta per tal que la cambra valenciana inste el Consell a elaborar un banc públic de dades que siga accessible a la ciutadania i a les empreses amb l’objectiu de centralitzar la totalitat de les dades que des de l’administració i els serveis públics es generen, per tal que siga un instrument útil de democratització de les dades i de millora i eficiència dels serveis públics i els seus procediments. Pel que fa a l’accés de les empreses a aquestes dades, es seguiran els principis de transparència i de lliure concurrència.

Segons la diputada Mas, “estos mesos hem sigut testimonis, de manera més clara que mai, què l’accés a grans volums d’informació, coneguts com a Big Data, és un element indispensable a l’hora d’identificar problemes i prendre decisions. De fet, en aquesta pandèmia l’ús d’estos grans volums d’informació ha demostrat ser útil per analitzar qüestions com la transmissió de la malaltia. No obstant això, la utilitat d’aquest tipus de tecnologia és una qüestió transversal, aplicable a una àmplia varietat de sectors”.

“Però el problema apareix en la disponibilitat i la gestió d’aquesta informació, raó per la qual és imprescindible tindre les ferramentes que ens puguen permetre seleccionar-la i estructurar-la adequadament, permetent que estes bases de dades siguen aprofitades des de la sanitat, la gestió mediambiental, l’educació, l’administració, l’economia, els negocis, la mobilitat, i qualsevol altre servei públic que necessite gestionar grans volums d’informació. Amb aquesta iniciativa obtindríem com a resultat una substancial millora de la capacitat per a prestar determinats serveis públics”.

“Incorporar a la nostra agenda la creació de recursos que suposen una millora en la qualitat de la informació, com és el cas del banc de dades públiques, suposaria garantir un servei cada vegada més important en la nostra societat i en el seu desenvolupament futur, tal i com hem evidenciat aquests darrers mesos. A més, l’accés a aquesta ferramenta suposaria eliminar una barrera a l’hora de garantir el dret a la informació i a gaudir del progrés tecnològic existent. És més, aconseguirem donar un pas endavant més per la democratització de les dades”.

“I en un moment on la digitalització de l’economia suposa una qüestió crucial per a qualsevol actor econòmic, fer possible la disposició i l’adequació d’aquest volum de dades suposaria per a moltes empreses tindre a l’abast un fort element estratègic. El que generaria major impacte en les PIME les quals sempre han tingut dificultats a l’hora de destinar recursos a aquest propòsit, i ara en un moment en el que les dificultats econòmiques s’intensifiquen aquestes mesures cobren especial valor”.

“Tant els bancs de dades, com les dades obertes i la tecnologia destinada al tractament de Big Data cada vegada tindran una major presència en diferents sectors, pel que des de les institucions valencianes no podem girar l’esquena a un element clau de la transició digital que vivim. L’aprofitament present d’un banc de dades públic i el seu potencial futur ens permet generar fortes millores en l’administració i els serveis públics, així com un important avanç en el camí de democratització de les dades que necessitem. I proporcionar a la totalitat de les valencianes i els valencians un recurs de tanta rellevància, com és una base de dades pública, generarà un important impacte positiu sobre la societat i l’economia valencianes, així com un impuls que ens aprope al futur tecnològic al qual les societats, com la nostra, estan dirigint-se”, ha conclòs la diputada Aitana Mas.