Bota al contingut principal

La portaveu adjunta de Compromís a les Corts, Aitana Mas, ha presentat una proposta per tal que el parlament valencià inste el Consell a demanar al Govern de l’Estat espanyol que cree un Pla Antifrau estatal per garantir una lluita contundent i estructurada contra el frau fiscal. Es tracta d’un Pla que es realitzaria en coordinació amb totes les administracions tributàries de l’Estat.

Segons la diputada Mas, “la construcció d’un sistema tributari equitatiu és el camí que ha de seguir una política social i econòmicament progressista. I ara, més que mai, a l’inici de la crisi econòmica que tenim davant arran dels efectes de la pandèmia, necessitem garantir l’obtenció d’estos recursos, per tal d’atendre l’emergència sanitària i social, i reconfigurar el nostre model econòmic. Aquesta eixida s’ha de construir sobre els pilars d’equitat econòmica i justícia social, pel que s’ha de facilitar a les autoritats fiscals l’accés als mecanismes necessaris per a garantir estos principis”.

“Malauradament, la fiscalitat s’enfronta a importants entrebancs que limiten la seua capacitat d’acció i distorsionen la seua utilitat com a instrument, entre ells el frau. Aquesta pràctica té un important cost social que, de nou, incideix més fortament sobre els col·lectius més vulnerables, ja que són estos els que més necessiten de recursos i, per tant, a qui més se’ls priva dels mateixos. Així, el cost del frau fiscal va molt més enllà dels milions que puguen deixar d’ingressar en les arques públiques. La importància recau especialment en el cost que deriva d’allò que no s’ha pogut destinar a sanitat i investigació, a medi ambient, a educació, a benestar social, o a indústria”.

“El treball que es realitza des de les diferents administracions tributàries de l’Estat és essencial per tal de destapar els casos de frau que es produeixen a l’economia. Per això caldria incloure dins del Pla Antifrau estatal un augment de la dotació de mitjans materials i personals en matèria informàtica i de tecnologies de la informació i la comunicació (TICs), per aconseguir facilitar el treball que es realitza en l’àmbit de la lluita contra el frau fiscal, millorant l’eficàcia i l’eficiència d’allò desenvolupat fins el moment”, ha explicat Mas.

“En el cas de l’administració en matèria tributària valenciana, l’Agència Tributària Valenciana (ATV) només recapta i regula una part dels impostos que es paguen al nostre territori. L’altra part és gestionada des de les institucions estatals, el que implica que l’ATV es centra en la gestió i el control de la part dels tributs que entra dins de les seues competències. Motiu pel qual necessitem articular una lluita contra el frau clara i contundent en l’àmbit estatal, d’acord amb la línia seguida des d’Europa, que estiga coordinada amb totes les administracions tributàries de l’Estat, per tal d’aconseguir millorar l’eficiència i l’eficàcia del seu treball”.

“Ens trobem davant d’una situació d’emergència social i sanitària, en la qual hem de garantir la millor gestió possible dels recursos, la qual cosa implica centrar els nostres esforços en què la nostra població aporte recursos de manera equitativa. El frau fiscal suposa un dels majors obstacles per aconseguir una recaptació justa. Per tant, hem d’articular i possibilitar una lluita més estructurada i coordinada contra esta pràctica, que maximitze l’eficiència de les nostres administracions tributàries”, ha conclòs la diputada Aitana Mas.