Bota al contingut principal

La diputada i portaveu de Compromís a la Comissió d’Educació i Cultura, Papi Robles, ha presentat una proposta per tal que les Corts insten el Consell a demanar al Govern central, en concret al Ministeri d’Educació, que replantege al currículum escolar tot allò relacionat amb l’ús de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC), perquè s’aplique un aprenentatge amb un vessant pràctic i transversal en totes les àrees de coneixement a l’escola.

Segons Robles, “és necessari reorientar l’assignatura de TIC de manera que considere els aprenentatges previs i informals de l’alumnat i que això servisca també per a potenciar les seues capacitats d’autoaprenentatge”.  

“Amb la irrupció de la COVID-19, unida als grans canvis tecnològics dels últims anys, s’ha evidenciat que el model educatiu necessita completar una transformació profunda, que ja ha començat a fer en quant a la naturalització de les TIC com a instruments d’aprenentatge, dins i fora de l’escola. Es tracta d’un canvi que passa per revisar els currículums, canviar les metodologies educatives, i considerar els dispositius com a elements vàlids per a aprendre, reflexionar, col·laborar i crear, sempre amb seguretat, consciència i garanties”.

En este sentit, “l’informe sobre l’impacte de la COVID-19 en la infància al País Valencià, elaborat per Save The Children, ha evidenciat que una de cada 10 famílies no té accés a internet o una bona connectivitat, situació que afecta especialment a les famílies més vulnerables, afectant també a les seues possibilitats d’aprenentatge. A més, segons aquest informe, més de 155.000 famílies amb fills i filles compten només amb un ordinador en casa, fet que dificulta la realització de tasques escolars. Però la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, fruit d’esta urgència derivada de l’emergència sanitària, ha fet un esforç molt considerable per a generar un entorn d’aprenentatge per a tot l’alumnat amb el Pla MULAN, amb l’adquisició de milers de dispositius tablet, amb connexió a la xarxa, per a l’alumnat que no compta amb dispositius, i amb formació per a professorat en TIC”, ha explicat la diputada de Compromís.

“I, evidentment, esta línia de millora de les aplicacions i del seu abast per a l’ensenyament en línia ha de continuar implementant-se, apostant a més pel que ha sigut fins ara el segell de qualitat de la Generalitat Valenciana en l’àmbit educatiu: el programari lliure i segur. El País Valencià és una regió europea d’avantguarda en la protecció de dades de l’alumnat i en l’ús d’aplicacions segures i lliures. Per això des del Botànic, des de la Conselleria d’Educació, s’ha de continuar en aquesta línia, optant per software propi sempre que siga possible i, en aquells casos on s’haja de recórrer a un proveïdor, fer-ho sempre amb programari segur que garantisca al més alt nivell la protecció de la identitat digital de l’alumnat valencià”.

“És per això que a la proposta de Compromís no sols posem el focus a Madrid. També cal que des del Consell s’avance cap a l’eliminació de l’escletxa digital entre l’alumnat valencià, amb inversions en materials tecnològics i formació en TIC per al professorat; i s’ha de potenciar un canvi de paradigma en l’ensenyament en l’escola pel que fa a l’ús de les TIC, entre d’altres aspectes. Sense oblidar que cal iniciar un procés d’unificació i ampliació de les eines per a l’ensenyament a distància en una plataforma única, amb tots els recursos necessaris per a generar webs col·laboratius, sessions didàctiques conjuntes i videoconferències”, ha conclòs la diputada Papi Robles.